Vem är tvåspråkig

När är man egentligen tvåspråkig? Är det när man använder två språk varje dag? Är det när man kan två språk precis lika bra? Och går det egentligen att mäta sådant? Är det när ens föräldrar talar olika språk – även om man endast talar den ena förälderns språk hemma?

Det är inte lätt att definiera tvåspråkighet. I Finland räknar sig en svenskspråkig med utmärkta kunskaper i finska inte nödvändigtvis som tvåspråkig medan en engelsman med goda kunskaper i franska säkerligen anser sig vara det.

På dessa sidor kan du läsa om olika slag av tvåspråkighet och om vilka faktorer som är av vikt när det gäller hur väl en tvåspråkig individ behärskar sina språk.