Friidrott, praktiska tips

Starter och reaktion

- Reaktionsstarter, barnen ställer sig vid en linje och starten sker från olika ställnigar t.ex från liggande på mage, sittande med händerna på knäna osv. När ledaren ger en signal stiger barnen upp och springer fram till en utsatt linje fängre fram och kommer gående tillbaka. Barnen kan också hitta på olika ställningar att starta från.

- Hund och katt, barnen är indelade i två lag och står vid mittlinjen. Barnen står med ryggarna mot varandra parvis. Ena raden är hund och andra raden är katt. När ledaren ropar t.ex. katt springer katterna rakt fram till en linje lite längre bort och hundarna svänger om och försöker få tag i sitt par alltså katten, och så tvärtom.

- Sista paret ut, barnen ställer sig två och två i ett led, en ensam längst fram. Den som står längst fram ropar "sista paret ut", då springer det sista paret och möter varandra framför hela ledet utan att den som ropat lyckas få tag i en av dem. Paret ställer sig först i ledet och så tar man det en gång till. Om den lyckas få tag i någon av dem så bildas ett nytt par och den som blev fasttagen blir den som ropar nästa gång.

- Fallstarter, barnen ställer sig på ett led och i egen takt fäller barnen sig framåt, så raka som möjligt, och när det inte går längre tar de emot med etta benet och fortsätter att springa till en utsatt linje.

- Ståstarter, barnen står en bit från linjen och när ledaren säger "på edra platser" går barnen fram till linjen och sätter ena foten vid linjen och den andra en bit bakom. När ledaren säger "färdiga" böjer barnen på knäna och sätter motsatt arm till ben fram och gör sig beredd, när ledaren säger "gå" springer barnen iväg.

Längdhopp

Förövningar på gräsmattan:

- långstegshopp: hoppa jämfota så långt som möjligt 
- enbenshopp: på vänster ben så långa och många steg som möjligt
- enbenshopp: på höger ben så långa och många steg som möjligt
- gör en hoppbana med minihäckar och andra hinder, låt barnen göra steghopp över
- hoppmångkamp: 3-4 barn bildar ett lag, ett barn i taget hoppar (jämfota eller på ett ben) och ett annat barn fortsätter där det första barnet landade

Övningar i längdhoppsgropen:

- jämfotahopp med landning i gropen
- kort ansats + hopp (avstampet  sker från en fot)
- spänner upp ett gummiband, ansats + hopp
- t.ex. en nalle fast i en käpp, håller upp den och barnen försöker nå den
Tänk på att blicken är framåt, armarna upp och knäna framåt och uppåt!

Höjdhopp

Förövningar:

- slalomlöpning mellan koner för att öva inåtlutningen
- löpning i en åtta + avstamp med olika fötter vid åttans yttersta punkter, armarna upp i luften 

Övningar vid höjdhoppsmadrassen:

- låt barnen falla raklång bakåt på madrassen, axlarna först i madrassen
- barnen står med ryggen mot madrassen och gör jämfota upphopp bakåt och landar på ryggen samtidigt som de drar benen mot magen i slutfasen
- spänn upp ett trollsnöre (gummiband) och låt barnen hoppa över det på olika sätt, med magen mot, med ryggen mot, med båda fötterna, med en fot. Låt barnen hitta på egna sätt att hoppa, använd fantasin. Under dessa övningar kan man se vilken fot barnen väljer att hoppa upp med.
- saxhopp över trollsnöret
- försöker att hoppa så att man gör avstamp med en fot (foten som är längre bort från madrassen) och landar på ryggen

Bollkastning och turbospjut (samma teknik)
- kasta prick, barnen får kasta tennisbollar från en utsatt linje och skall försöka pricka rockringen som ledaren håller upp
- kasta och ta lyra, barnen kastar mot ett bollplank eller en vägg från en linje eller koner och när barnet klarar av att kasta bollen och träffar väggen samt fångar bollen får det gå bakåt till nästa linje och försöka samma sak
- kastar från stället, tänker på att motsatt arm och ben är framme, att armbågen hålls uppe och att kastet går ut vid sidan ovanför huvudet
- samma sak men tar några stegs fart
- kastmångkamp: 3-4 barn bildar ett lag, ett barn i taget kastar och ett annat barn fortsätter där det första barnets boll turbospjut landade

Hinderbana
Gör en hinderbana med olika redskap t.ex. koner, minihäckar, rockringar osv. Där barnen får springa, hoppa, balansera, kasta osv.

Flera tips finns i
Hellsten, B. Friidrottens grundteknik. Friidrottens barnledarutbildning.
Kuosa, J. (Red.)(1999). Vauhtivekarat yleisurheilee - opas. Alle 7 v. ohjaajalle. 2. p. Suomen urheiluliitto.Svenska friidrotsförbundet. Friidrott för barn 7-10 år.