Lek och rörelsetips

Viktigt att grundfärdigheterna (åla, krypa, gå, springa, hoppa och rulla) automatiseras, för all vidare utveckling av rörelser bygger på dessa. Det kan tränas på t.ex. följande sätt:

Åla
- barnen ålar på mage från ena sidan av salen till den andra.
- åla genom och under redskap ex. mattor på bänkar
- parvis ålar barnen efter varandra och håller den som är framför i fötterna, hittar en gemensam rytm. Utveckla det genom att flera par går ihop och bildar en lång orm.

Krypa

- låter barnen krypa fritt omkring på golvet
- leker Följa John
- kryper under, över eller på redskap
- ena halvan av barngruppen står bredbent och den andra kryper mellan kamraternas ben.


- låt barnen gå fritt omkring, variera med att gå med tunga steg, snabba steg, långsamma steg, lätta steg osv.
- barnen håller varandra parvis i händerna, det ena barnet går bakåt och det andra framåt
- barnen går bredvid varandra med kontakt, t.ex. ben mot ben, armbåge mot armbåge osv.   
- barnen går fritt runt med ena handen bakom ryggen, får själv välja vilken, hälsar på en kompis som har samma hand framräckt. Samtidigt säger de också vilken hand de hälsar med höger/vänster. Byt hand efter en stund.

Springa
- barnen får springa fritt omkring på olika sätt tex. hårt, lätt
- låt barnen springa på linjer utan att stöta till varandra
- barnen får springa fritt omring i takt med musik tex. till tamburin
- barnen springer parvis och håller varandra i hand, på signal ska de byta hand eller kamrat
- springer parvis sida vid sida och den ena försöker snurra och vända och den andra försöker hela tiden springa och följa med på kamratens högra/vänstra sida
- tunnelkull, en är fasttagare och de andra rör sig fritt i salen. Den som är fasttagare försöker ta fast de andra. När fasttagaren rör vid någon ställer den sig bredbent och kan då bli befriad genom att någon annan kommer och kryper mellan benen. Fasttagaren få inte stå och vakta när någon befriar och så får man bara krypa mellan benen framifrån.
- kedjekull, en är fasttagare och de andra rör sig fritt i salen. Den som är fasttagare försöker ta fast de andra. När fasttagaren rör vid någon tar de varandra i hand och fortsätter att ta fast de andra osv. Får ej släppa taget!

Hoppa
- barnen hoppar jämfota på stället, framåt, bakåt, långsamt, zick-zack över linje osv.
- barnen hoppar på ett ben på stället, byter ben, på ett ben framåt
- barnen hoppar i galopp fritt omkring
- hoppsasteg runt i salen
- låt barnen hoppa en serie, t.ex. vänster, höger, jämfota osv.

Rulla

- låt barnen rulla som pinnar, alldeles sträckta
- parvis rullar barnen varandra
- gungstol, parvis håller barnen varandras händer, den ena sitter på huk och den andra står mitt emot. När den ena stiger upp sätter sig den andra.
- timmerstock, barnen ligger bredvid varandra på magen och ett barn (en stock) ligger tvärs över de andra. Alla rullar samtidigt åt samma håll och stocken åker framåt

Flera tips i
Nordlund, A., Rolander, I. & Larsson, L. (2000). Lek Idrott Hälsa. Rörelse och idrott för  barn. Del 2. inne. Stockholm: Liber.