Lekorientering, praktiska tips

- grundläggande träning av orienteringsförmågan innefattar utveckling av kroppsuppfattning och begreppsbildning
- visuell perception spelar en avgörande roll för att man ska kunna förstå en karta

För att förstå en karta finns det två saker som måste lösas
- barnet måste förstå att en karta är en bild av verkligheten sedd uppifrån
- barnet måste förstå vad som menas med att passa kartan dvs. håller kartan på så sätt att den passar in i verkligheten

Övningar inom dessa områden utvecklar barns orienteringsförmåga
Kroppsuppfattning - kunskapen om kroppen, kroppsdelarnas namn, hur barnet uppfattar sin kropp, höger o. vänster
Begreppsbildning - genom upplevelser och erfarenheter får barnet kunskap om omvärlden, som begrepp knutna till tid, rum, form och kraft
Figur - bakgrund - visuell perception
Form och färg - visuell perception
Visuell motorisk samordning - visuell perception (t.ex. redskapsbanor, handredskap)
Rumsuppfattning - visuell perception

Tips på olika övningar finns i
Nordlund, A., Rolander, I. & Larsson, L. (2000). Lek Idrott Hälsa. Rörelse och idrott för  barn. Del 1. ute. Stockholm: Liber.
Sandborgh, G. & Stening-Furén, B. (1983). Inlärning genom rörelse. Malmö: Ekelunds  förlag.

Kartförståelse
När barnen klarar av övningarna som utvecklar deras orienteringsförmåga kan man göra en landskapslåda (se Nordlund, Rolander & Larsson, del 1) och därefter rita en karta. Sedan får man träna barnen att passa kartan, med andra ord svänga kartan beroende på hur man står. Börja med orientering i rummet för att sedan gå ut på gården.