Motoriska färdigheter, praktiska tips

Det är också viktigt att de motoriska färdigheterna tränas.

Praktiska exempel

Att behärska kroppen: stanna, byta rörelseriktning, balansera, kasta, ta lyra ex. ärtpåsar

- ärtpåsarna ligger på golvet. Barnen rör sig till musik utan att trampa på ärtpåsarna, när musiken tystnar springer barnen till en ärtpåse, tar upp den och t.ex. kastar upp den i luften, fångar den, kastar till en kompis.  På nytt när musiken börjar.
- försöker att röra sig med ärtpåsen på huvudet och om man tappar den blir man förstenad. En kompis kan plocka upp den, sätta den på huvudet och då får man fortsätta.

Att kombinera rörelser: kasta och ta lyra, springa och hoppa, springa och kasta, springa och sparka, kombinera olika kroppsrörelser ex. boll

- barnen står parvis och kastar bollen till varandra och tar den efter studs, de skall också försöka att ta den utan studs.
- barnen gör en hög studs med bollen och försöker fånga bollen
- barnen studsar på stället flera gånger i följd med båda händerna, med höger hand, vänster hand och växelvis.
- fortsätter att studsa bollen samtidigt som barnen förflyttar sig i salen

Att röra sig till rytm: rytmvariationer, kombinera kroppsrörelser och rytmer

- barnen rör sig efter takten till en tamburin
- långsamt
- hårt
- mjukt
- snabbt
- olika ramsor, sångleka och rörelselekar tex. Imse vimse spindel, Huvud, axlar knä och
tå osv.

Smidighetsövningar: övningar som bevarar barnens naturliga vighet och smidighet

olika redskapsbanor, exempel finns i:
Sandborgh, G. & Stening-Furén, B. (1983). Inlärning genom rörelse. Malmö: Ekelunds  förlag.

Reaktionsförmåga: reagera på olika signaler

- nummerkapplöpning, alla barn står i en ring och får ett nummer t.ex. från 1-3 beroende på hur många de är. Ledaren ropar ut ett nummer t.ex. tre då springer alla treor ett varv runt gruppen och tillbaka till sin plats och så ropar ledaren en ny nummer och de springer ett varv osv.                 
- land, skepp och hav
barnen står på mittlinjen och så finns det en linje en bit bort på båda sidorna. Skepp är mittlinjen och så är det hav och land de andra linjerna. När ledaren ropar t.ex. land springer alla barn till landlinjen, stannar och lyssnar vad ledaren ropar som nästa.

Flera tips i
Nordlund, A., Rolander, I. & Larsson, L. (2000). Lek Idrott Hälsa. Rörelse och idrott för  barn. Del 2. inne. Stockholm: Liber.