Redskapsgymnastik, praktiska tips  

Stora redskap som barnen kan gymnastisera på

Matta: kullerbytta framåt, kullerbytta bakåt, handstående

 Bänk
- dra sig fram på mage
- harhopp, jämfota hoppa från sida till sida över bänken
- balansera framåt och bakåt på linje, på hopprep
- förflyttning framåt på bänk som olika djur: hundar, katter, apor m.m. låt barnen föreslå
- gång framåt på bänk med olika sätt att förflytta sig. Barnen kan föreslå: långa steg, smygsteg, gång på tå m.m.
- gå framåt, armarna sträckta till sidan, blicken framåt
- gå bakåt, armarna sträckta till sidan, blicken upp, känn med foten var du ska sätta den
- vändning 180º på tå

Ribbstol: klättra och hänga
Ringar:  hänga och gunga
Linor : klättra och hänga
Trampett: olika hopp
Hopp: olika hopp
Räck: knähängande, fladdermusen

Tips och instruktioner på olika övningar till dessa redskap finns i          
Nordlund, A., Rolander, I. & Larsson, L. (2000). Lek Idrott Hälsa. Rörelse och idrott för  barn. Del 2. inne. Stockholm: Liber.


Handredskap som barnen kan gymnastisera med

Handredskap ger bra träning för fingrar, händer och fötter. Genom att använda handredskap stimuleras barnen till att använda sina sinnen och stärker den sensomotoriska inlärningen.

Ärtpåsar
Ärtpåsar är mjuka och formbara och studsar inte ur handen.

Öga - kroppmotorik
- barnen har ärtpåsen på olika kroppsdelar och låter den falla till golvet
- balansera fritt med ärtpåsen på huvudet och på andra ställen på kroppen som barnen föreslår

Öga - handmotortik
- kasta och fånga ärtpåsen med båda händerna
- kasta ärtpåsen från en hand till den andra
- barnen får hitta på olika kast t.ex. under benet
- barnen försöker pricka ett visst föremål med påsen, t.ex. ett tunnban

Bollar
Öga - kroppmotorik
- barnen rullar bollen med olika kroppsdelar
- sitter och rullar bollen under benen från sida till sida
- ligger på magen och rulla bollen under bröstkorgen från sida till sida
- försöker att bollen är kvar på ryggen när barnen ställer sig på alla fyra från liggande

Öga - handmotorik
- barnen balanserar bollen på handflatan och rör sig fritt
- rullar bollen framåt och försöker vara nära bollen hela tiden, byt hand
- står med fötterna skilda från varandra och rullar bollen runt fötterna i cirklar och åttor
- barnen kastar upp bollen i luften och tar den efter studs
- barnen kastar upp bollen i luften och försöker ta den utan studs
- gör en hög studs med bollen och fångar den
- barnen studsar flera gånger i följd med båda händerna på stället
- barnen studsar bollen med höger eller vänster hand, eller växelvis, på stället
- går fritt runt och studsar utan att stöta ihop
- springer fritt runt och studsar utan att stöta ihop

Öga - fotmotorik
- barnen sitter i ring och har varisn boll, griper tag om bollen med fötterna och försöker att lyfta och flytta den från sida till sida
- håller en fot på bollen och hoppar runt den
- barnen rullar bollen med foten utan att den rullar ifrån dem
- parvis passar barnen bollen till varandra, först med stopp och sedan direkt passning

Flera tips i
Idla, E. (1981). Rörelse och rytm. Lek och träning med boll.
Jonson, B. (1987). Vi rör oss tillsammans. Lund: Liber.

Tunnband / rockringar
Öga - kroppmotorik
- barnen sprider ut sig i salen och barnen sätter tunnbanden att snurra samtidigt på stället. Barnen springer sedan fritt utan att krocka med tunnbanden.
- snurra tunnbandet och springer runt det tills det har slutat snurra. Hur många varv hinner de?
- står med benen isär med tunnbandet framför kroppen. Barnen ska rulla tunnbandet från sida till sida med tyngdöverföring.
- göra som i tidigare övning men med förflyttning till sidan med sidogalopp.
- stå med tunnbandet i höger hand - pendla bakåt - framåt, kasta och fånga tunnbandet med samma hand.
- stå med "liggande" tunnband i båda händerna i axelhöjd. Barnen ska stöta tunnbandet rakt uppåt och fånga det igen.
- rulla iväg tunnbandet, springer i kapp det och tar tag i det
- hoppa "rep" med tunnbandet på stället och sedan med förflyttning
- parvis: o  rulla till varandra o den ena håller tunnbandet lodrätt mot golvet, den andra kryper genom o den ena håller tunnbandet vågrätt mot golvet i knähöjd och den andra kryper under och in i tunnbandet och kliver/hoppar ut
- tunnbanden ligger i en rad på golvet, barnen springer med ett steg i varje ring, gör jämfotahopp i varje tunnband eller i en viss kombination, m.m.

Hopprep
Öga - kroppmotorik
- gör en hinderbana med rep och låt barnen under förflyttning hoppa över repen
- variera övningen, hoppa över, kryp under
- parövning, vaggan. Fäst hopprepet i ribbstolen. Ett barn vaggar repet och det andra hoppar över.
- parövning, svanen. Det ena barnet springer med hopprepet efter sig på golvet. Det andra försöker stampa på det.
- i små grupper, en i mitten snurrar repet och de andra hoppar över.
- ställ barnen tre och tre, två håller i var sin ände på hopprepet och svänger det till en båge. Det tredje springer genom repbågen, hoppar.
Lära sig hoppa rep
- håller repet i båda ändarna framför kroppen och göra ett springsteg över repet
- svänger repet framåt, runt, låter det ligga på golvet, hoppar över
- svänger repet framåt, runt och gör ett springsteg framåt
- försöker hela hoppet på stället
- hoppar med långhopprep

Fallskärm
- barnen placeras runt fallskärmen
- barnen sätter sig på huk
- barnen håller i fallskärmskanten med övertag
- från huksittande ställning reser sig alla barnen samtidigt och sträcker upp armarna i luften. Skärmen fylls med luft och står som en vacker bubbla ovanför barnen.
- låt barnen efterhand byta plats, genom att springa under fallskärmen när den är som högst (två åt gången)
- barnen kan också släppa taget i fallskärmen när den är som högst. Fallskärmen svävar då fritt i luften.
- sträcker upp armarna i luften, fallskärmen fylls med luft, när fallskärmen är helt uppe kan man:
· ta ett par steg in mot mitten, dra fallskärmen ner över huvudet och samtidigt sätta sig på fallskärmskanten. Det hela blir som ett tält.
· är barnen små, skyndar de sig bara in mot mitten och sätter sig. Tältet som bildas dalar långsamt ner över dem.
- alla går/springer i samma riktning
- skifta hand och ändra riktning
- nummerlöpning. Alla får en nummer och så går man runt och när ledaren säger en nummer släpper den taget och springer ett varv runt

Övningar med fallskärm och boll (dra åt snöret i mitten av fallskärmen)
- placera en boll (t.ex. en skumplastboll eller overboll) i mitten av fallskärmen, låt barnen rulla runt bollen i fallskärmen
- gör övningen svårare genom att ropa ett av barnens namn, därefter något annat barns namn osv. Barnen skall tillsammans rulla bollen till det barnet vars namn du nämner - sakta och lugnt
- knyt upp snöret i mitten av fallskärmen. Hålet ska vara något större än bollens diameter. Lägg bollen i fallskärmen och låt barnen svinga fallskärmen mot taket varvid bollen far högt upp i luften
- pröva att fånga bollen igen så att den träffar hålet mitt i fallskärmen

Ballonger
- ballongen får inte dö d.v.s. falla i golvet
- parvis bolla åt varandra
- stafetter:
· balansera ballongen på olika kroppsdelar
· blåsa på ballongen
· parvis transportera ballongen mellan kropparna
- hitta på egna program med ballonger