Skidåkning, praktiska tips

Skidskorna
- bör vara så stora att fötterna håller sig varma i dem
- bör passa foten väl
- med högre skaft är utmärkta för små barn

Skidorna
- bör vara ungefär lika långa som barnet
- barn i två - tre-årsålder kan gärna använda skidor som är kortare än kroppen

Bindningarna
- bör ge god rörelsemöjlighet framåt

Stavarna
- bör vara så långa att de når upp till armhålan
- bör inte ha vass spets
- handremmen bör inte vara av plast utan av läder
- fördel om handremmen är reglerbar

När det gäller skidåkning är huvudmålet att öva upp balansen och förmågan att stå stadigt på något som är i rörelse. Vanligtvis har vi inte några problem med balansen, men när det gäller skidåkning ställs vi inför nya svårigheter som kroppen inte automatiskt behärskar.

Viktigt att barnen först lär sig känna skidorna, tränar balans och lär sig att falla och resa sig.
Exempel.
 
Vändning på plats:
- vändning kring skidspetsarna
- vändning kring skidornas bakändor
- hoppvändning med hjälp at små och stora hopp.

Falla och resa sig:
- falla åt sidan, samla skidorna ta stöd med händerna och res sig upp
- glidövningar utan stavar:
- sparkstötting på en skida
- sparkstötting parvis
- diagonalåkning.

Övningar i att åka uppför:
- gå rakt uppför med korta steg och med stavarna som "säkrar"
- "fiskben", saxa uppför
- "gå i trappa", trampa snett uppför

Övningar i att bromsa och stanna:
- "bromsplog", bromsa genom att föra ut skidorna i plog
- "sladdstopp", sjunka ned och tvärställa skidorna med liten kantisättning och spruta snö

Skidlekar:

Hela havet stormar
Barnen står i en ring och sätter stavarna inåt i ringen som en port vid skidspetsarna. Ledaren finns i ringen och gör en rörelse som alla härmar, t.ex. "hänga tvätt". När ledaren slutar ska alla åka runt utanför ringen åt samma håll tills ledaren ropar stopp. Då ska alla också ledaren hitta en stavport att sätta skidspetsarna i. Den som blir utan får gå in i ringen och hitta på en ny rörelse. Tänk på att det ska finnas en stavport färre än det finns deltagare.

Björnungar
Ett barn utses till björnmamma och de övriga är björnungar. Björnmamman ställer sig en bit framför gruppen, håller för ögonen och säger: "Kom hem alla mina björnungar". Björnungarna åker fram mot björnmamman och när björnmamman ropar "stopp" måste alla björnungarna stå stilla. De som rör sig när björnmamman öppnar ögonen måste gå tillbaka till startlinjen. Den björnungen som först rör vid björnmamman blir ny björnmamma.  

Herr Krokodil
Hela gruppen står bakom en linje utom ett barn som utses till Herr Krokodil och står ca 20 meter framför gruppen med ryggen till. Gruppen frågar krokodilen: "hur mycket är klockan Herr Krokodil?" Krokodilen svarar t.ex. "klockan är fyra". Gruppen åker då fyra glidsteg framåt. Nästa gång barnen frågar är kanske klockan fem. Då åker barnen fem glidsteg framåt osv. Om krokodilen svarar: "Det är lunch" gäller det för barnen att åka över till andra sidan där det också finns en linje. Krokodilen försöker ta fast de andra. De som blir fasttagna blir också krokodil och hjälper till att ta fast i nästa varv. 

Flera tips finns i
Carlsson, T., Forsberg, O. m.fl. (2003). Skidor för barn.
Flemmen, A. (1986). Barnskidåkning. Stockholm: Nordstedts.
Lamberg-Nordin, E. (2003). Skidlek - en investering för framtiden.
Nordlund, A., Rolander, I. & Larsson, L. (2000). Lek Idrott Hälsa. Rörelse och idrott för  barn. Del 1. ute. Stockholm: Liber.