Skridskoåkning, praktiska tips

Skridskon
- skall vara stadig i skaftet
- skall stöda vristen ordentligt
- skall alltid vara välslipad
- skall snöras åt ordentligt

Förutom skridskor är hjälm ett absolut krav. Det är viktigt att hjälmen är av rätt storlek. Lär barnen tidigt att sköta om sina skridskor efter åkningen.

Grundläggande skridskoövningar:

Gå, starta och ta fart
- gå på skridskorna med hälarna ihop (Chaplinställning)
- starta i Chaplinställning och skjut ifrån med den ena skridskons insida
- upprepar och skjuter på med den andra skridskon osv.
- glider på ett ben mellan varje gång man skjuter på med skridskon 

Bromsa
- tar fart framåt och bromsar genom att sätta sig på baken
- T-stopp, åker på en skridsko och släpar den andra skridskon efter sig vinkelrätt mot isen. Börja med att öva in ställningen vid sargen. Kom ihåg att böja åkbenet.
- plogbroms, glider framåt på båda skridskorna med böjda knän och vinklar ut hälarna samtidigt som man pressar ihop knäna.
- hockey-stopp, åker framåt och sjunker ned i knäna samtidigt tvärställer man skridskorna.
- bromsa på signal, alla barnen åker fritt och när ledaren visslar bromsar alla barnen hur de vill. Vidareutvecklar övningen, när ledaren visslar säger ledaren på vilket sätt barnen skall bromsa. Upprepa övningen med de olika bromsteknikerna.
- bromsa före ett föremål, t.ex. en kon, hur sent kan man bromsa utan att åka på föremålet?

Glida framåt

- tar några frånskjut och glider på båda fötterna tills farten tagit slut, upprepar.
- tar några frånskjut och glider på båda fötterna, böjer knäna och går ner i huk (köttbulle)
- tar fart och under glidfasen försöker man ta i isen med ena handen, med båda händerna både utanför skridskon och mellan benen.
- sätt ut några koner och ta ordentligt med fart och glid mellan konerna slalom.
- tar fart och glider på två ben, lyfter etta benet till knähöjd (tuppåkning)
- tar fart och glider på två ben, lyfter etta benet sträckt bakåt (flygmaskin)

Lekar på skridskor:

Slalom i ring
Barnen står i ring med stora luckor. Ett barn åker framför sin närmaste kamrat, bakom nästa, framför den påföljande osv. När denne kommit åter till sin plats börjar kamraten till vänster samma åkning framför sin närmaste kamrat, bakom nästa osv. Gör gärna flera ringar om barnen är många. Leken kan varieras med att den förste som blivit passerad, direkt följer efter, därefter den andre osv.

Vem är rädd för vargen?
Två bolinjer markeras mittemot varandra. Alla barnen utom ett, som är vargen, står i ena boet. Vargen står mellan linjerna och ropar: "Vem är rädd för vargen?". De andra svarar: "Inte jag!" och åker ut ur boet för att klara sig till det andra boet. Vargen försöker ta fast så många som möjligt, och de fasttagna får i nästa omgång hjälpa till att jaga. För varje gång barnen klarar sig över görs ett uppehåll i leken och vargen och de fasttagna samlas på nytt i mitten mellan bona.

Förstenad
Barnen åker fritt runt på isen. När ledaren visslar stannar alla eller glider som förstenade över isen. Försök hitta roliga och ovanliga ställningar. Leken upprepas.

Bilda grupper
Barnen åker fritt inom ett markerat område. När ledaren visslar och ropar en siffra, t.ex. 4 så bildar barnen grupper på fyra. Kom ihåg att inget barn blir utanför. Leken upprepas.

Flera tips finns i
Nordlund, A., Rolander, I. & Larsson, L. (2000). Lek Idrott Hälsa. Rörelse och idrott för  barn. Del 1. ute. Stockholm: Liber.
Kul i Idrottsskolan. (1998). Sisu idrottsböcker