Att uppträda

De flesta av oss lider av rampfeber, endast ett fåtal känner sig som hemma på scenen. I början av studierna är rampfebern en ny känsla och man måste lära sig att klara av den på samma sätt som man måste lära sig stycket som ska framföras. En av orsakerna till rampfeber kan vara att verket som ska framföras ligger på gränsen till vad eleven klarar av. Det är en större utmaning att behärska sig själv och sitt instrument vid ett framträdande än i övningssalen. Med val av verk som är lämpliga för eleverna kan man minska rampfebern. Läroanstalterna och lärarna har ansvar för att de elever som har problem med att uppträda ges möjligheter till framträdanden på olika nivåer. Det räcker med en utomstående person för att det ska vara ett framträdande.

Genom att eleven får möjlighet att så småningom vänja sig vid att uppträda och genom att välja lämpliga verk växer elevens självförtroende så att de klarar av framträdandena.

Arbetsgrupp: Terhi Heino, Marketta Kivimäki, Timo Klemettinen, Anna-Elina Lavaste, Janne Murto och Minna-Maria Pesonen