Grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen är en helhet som omfattar undervisning och fostran där målen och innehållet för olika delområden hör samman och bildar en grund för undervisningen och verksamhetskulturen. (Läroplansgrunderna 2014, 1.1)

För koordineringen av förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ansvarar undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, tfn 029 533 1601, fornamn.efternamn(at)oph.fi

Malberts Melodier - närmare 400 musikstycken för bruk i skolan

Malberts melodier är en samling på nästan 400 musikstycken av olika stilar och karaktär, som fritt kan användas i skolan och i icke-kommersiell verksamhet. Tanken är att elever och lärare kan använda musiken i undervisningsrelaterade medieproduktioner, såsom t.ex. i podcastar, filmklipp eller i fotostorys. Sajten innehåller också material och tips för att skapa egen musik från halvfabrikat.

Största delen av musikstyckena skapades av Karl Malbert för Multimediabyrån i Sverige, som lades ner år 2014. Nu har musikarkivet återuppstått och delvis utvidgats.

Malberts melodier

Målet med Malberts melodier är att erbjuda elever och lärare ett rikt utbud av gratis musik att använda i undervisningsrelaterade medieproduktioner, såsom t.ex. i podcastar, filmklipp eller i fotostorys. Sajten innehåller också material och tips för att skapa egen musik från halvfabrikat.

Publikationer

Grundläggande utbildning  
Alla gratis publikationer

Våra avgiftsbelagda publikationer finns i Nätbokhandeln

Relaterat

Om morgon- och eftermiddagsverksamhet (Oph.fi)

Skolans klubbverksamhet (Sydkustens landskapsförbund)
Eftis.fi (Sydkustens landskapsförbund)