Ny bedömning och rättelse av bedömning i den grundläggande utbildningen

Om ny bedömning och rättelse av bedömning regleras i 19 § i förordningen om grundläggande utbildning. Möjligheten till ny bedömning och rättelse av bedömning gäller beslut angående slutbedömningen, studieframsteg eller kvarstannande i årskursen.

Begäran om ny bedömning riktas till skolan och ska göras inom två månader efter att vårdnadshavaren fått kännedom om saken. Om ny bedömning beslutar skolans rektor och elevens lärare gemensamt.

Om vårdnadshavaren är missnöjd med skolans beslut, kan han eller hon be om rättelse av bedömning hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan ålägga läraren att företa en ny bedömning eller bestämma vilket vitsord eleven ska få. Länsstyrelsen kan även bestämma att beslutet om studieframstegen eller kvarstannande i årskursen ska ändras.

Dessa texter kring elevbedömningen gäller för läroplansgrunderna 2004.

Vid frågor kring bedömning av lärande enligt läroplansgrunderna 2014, kontakta undervisningsrådet Maj-Len Engelholm,