Utvärderingsrapporter

Bedömningen i inkluderande lärmiljöer – Centrala frågor för beslutsfattare och yrkesverksamma inom branschen

I en sammanfattande rapport presenteras huvudresultaten av den första delen av bedömningsprojektet som drivs av Europeiska byrån för utveckling av undervisning för elever med behov av särskilt stöd. Rapporten grundar sig på 23 länders beskrivning av bedömningsstrategier och -praxis.

Projektet fokuserade på bedömningar som producerar information för undervisning och lärande i inkluderande lärmiljöer i de lägre årskurserna i den grundläggande utbildningen. I rapporten behandlas lagstiftning och politiska riktlinjer som berör bedömning och hur de reglerar bedömningspraxis. I rapporten reflekteras också över hur man kunde övergå från den problembaserade "medicinska" modellen till pedagogiska lösningar som stödjer lärandet. Det allmänna temat är, hur bedömningen i inkluderande undervisningsmiljöer på bästa sätt kunde ge informationsunderlag för beslut om undervisning och lärande.

Rapporten erbjuder beslutsfattare och personer som arbetar med bedömning i praktiken nyttig information om bedömning i inkluderande lärmiljöer i de lägre årskurserna i den grundläggande utbildningen. Hit hör personal inom undervisningssektorn, både utbildningspolitiskt ansvariga och personer som ansvarar för det praktiska genomförandet samt beslutsfattare och yrkesverksamma som ansvarar för utvecklandet och genomförandet av bedömningsstrategier och som i sitt arbete ska beakta behoven hos alla elever, såväl elever i behov av särskilt stöd som övriga elever.

Den allmänna slutsatsen av rapporterna från länderna som deltagit i bedömningsprojektet är följande: Principerna för bedömning som främjar inkludering är principer som stödjer undervisning och lärande för alla elever. Innovativa bedömningsmetoder som främjar inkludering är exempel på god bedömningspraxis som lämpar sig för alla elever.

Den sammanfattande rapporten finns på svenska på Europeiska byråns webbplats: 

Bedömning och inkludering Riktlinjer och metoder (pdf).

Dessa texter kring elevbedömningen gäller för läroplansgrunderna 2004.

Vid frågor kring bedömning av lärande enligt läroplansgrunderna 2014, kontakta undervisningsrådet Maj-Len Engelholm,