Handledning, differentiering och stöd i årskurserna 3-6 och 7-9

Möjlighet att studera i egen takt

Eleverna kan ges stödundervisning på förhand innan man börjar med ett nytt tema. Eleverna kan också ges uppgifter enligt sin färdighetsnivå, t.ex.

  • öppna muntliga och skriftliga uppgifter (-> Språkportfölj)
  • grupparbeten med olika roller (en som söker information, en som sköter tidtabellen osv.)

Man kan också ge uppgifter som eleverna kan göra i egen takt, t.ex.

  • intensiv vecka med olika mål
  • intressanta tilläggsuppgifter för de snabba