Lämpliga kommunikationsmetoder för olika kommunikationssituationer

Kommunikation kan vara muntlig eller skriftlig och kommunikationssituationerna kan variera från informellt småprat eller chattande till formellare tal och brev. I den grundläggande utbildningen ligger fokus på informella språksituationer. Språkundervisningen ska ge eleverna verktyg att klara av sådana situationer och därför ska man i undervisningen medvetet öva lämpliga kommunikationsmetoder för olika situationer.

När man övar olika språksituationer med eleverna, är det bra att lyfta fram följande aspekter:

1. kommunikation förutsätter minst två parter

 • ta hänsyn till samtalspartnern
  • visa artighet (t.ex. använda namn, artighetsfraser)
  • lyssna aktivt (t.ex. ögonkontakt, nickar, korta verbala svar och kommentarer)
 • ge och ta turen i ett samtal (t.ex. Mitä mieltä sinä olet, Erik?, Genau, aber…)
 • be sin samtalspartner om hjälp direkt (t.ex. How would you say…? Miten sanotaan...? Wie sagst du…?) eller indirekt (t.ex. förvirrad min, ögonkontakt)

2. kommunikation är inte bara ord och fraser

 • utnyttja gester och miner (t.ex. kulturbundna tecken)
 • utnyttja omgivningen (t.ex. peka på det föremål som avses)
 • uttrycka tveksamhet högt (t.ex. hmm, you know, siis...)

3. det är viktigare att förmedla budskapet än att språket är helt korrekt

 • uttrycka saker med andra ord (t.ex. setä -> isän veli)
 • använda allmänna begrepp (t.ex. ruusu -> punainen kukka)
 • beskriva ett föremål utgående från hur det används (t.ex. se, millä leikataan)
 • be om och själv ge närmare förklaring (t.ex. Anteeksi, mutta voisitko…, it’s like…)
 • använda gester och miner
 • använda alla språk man kan (t.ex. Ich brauche einen hiustenkuivaaja, )
 • ordagranna översättningar (t.ex. tidtabell -> aikataulukko)

4. Lämpliga kommunikationsmetoder för olika situationer kan övas på många sätt:

 • ordförklaringsspel (t.ex. Alias)
 • rollekar (t.ex. turist som frågar om vägen)
 • ordförklaring som rollek (t.ex. köpa ett föremål, som man inte vet det rätta namnet på)
 • aktivt lyssna (t.ex. den ena berättar en historia eller läser en text, den andra lyssnar och kommenterar på lämpligt sätt)
Olil-Pekka Salo
lektor, Jyväskylän normaalikoulu