Språkspecifika material för årskurserna 3-6 och 7-9

Engelska som globalt kommunikationsspråk

Engelskan används mer än något annat språk i världen för kommunikationen mellan människor inom olika livsområden. Det finns alltså fler människor som använder engelska än människor som talar engelska som sitt modersmål. Som globalt kommunikationsspråk är engelskan inte på samma sätt bundet vid något visst geografiskt eller kulturellt område som till exempel svenskan eller finskan. Engelskans inflytande syns i andra språk bl.a. som inlånade ord och uttryck. I undervisningen i engelska ska språket behandlas med beaktande av dess utbredning och eleverna ska på olika sätt vänja sig vid att använda språket på varierande sätt för att skapa gemensam förståelse.