Autenticitet och språkpedagogik

Ordet autentisk kommer från grekiskan och betyder ”äkta, ursprunglig”.

Autenticitet kan granskas ur många perspektiv. Traditionellt har det varit ett språkligt perspektiv, där autentisk har stått för en muntlig eller skriftlig text producerad av en infödd språkbrukare. Inom språkpedagogiken innebär autentisk det samma som erfarenhetsbaserad. Det som språkbrukaren upplever som äkta, meningsfullt och ändamålsenligt är autentiskt.

Autenticitet kan tas in i språkundervisningen på många sätt.

1. Erbjud möjligheter att använda språket

 • informations- och kommunikationsteknik, internationella och nationella samarbetsskolor och/eller -klasser

2. Ge valmöjligheter

 • Ge ramar för det tema som behandlas och låt eleverna bestämma alstrets exakta innehåll och form
 • Låt eleverna vara med och välja texter.
 • Låt eleverna vara med och välja bedömningssätt.

3. Utnyttja informations- och kommunikationsteknik

 • webbtidningar, webbradio, företagswebbplatser, lärplattformar etc.

4. Bjud in gäster

 • språkbrukare från orten
 • föräldrar som behöver ifrågavarande språk i sitt arbete

5. Gör utfärder

 • företag som har behov av mångsidiga språkkunskaper
 • bekanta er med närmiljön på det aktuella språket (naturord, byggnader och funktioner etc.)

6. Låt eleverna skapa en språkportfölj

7. Erbjud aktiviteter för alla sinnen

 • drama, sånglekar, spel osv.

Exempel: En dag i London

Lärarens ramar:

 • arbetstid (t.ex. 2 x 45 min.)
 • parvis eller individuellt
 • budget (t.ex. 200£)
 • att besöka en sevärdhet
  • Vilken plats och varför just den?
  • Inträdesbiljettens pris
 • val av restaurang och maträtt på internet
  • Vilken restaurang?
  • Vilken maträtt och vad kostade den?
 • besök på café e.d.
  • Vilket ställe?
  • Vad åt du och vad kostade det?
 • inköp
  • Vad köpte du och vad kostade det?
 • muntlig presentation om dagen

Olli-Pekka Salo
lektor, Jyväskylän normaalikoulu