Kvalitet i gymnastikundervisningen

Sidorna innehåller artiklar om grunderna för fysisk fostran och byggstenar för en mångsidig undervisning och fysisk fostran

Sidorna innehåller artiklar om grunderna för fysisk fostran och byggstenar för en mångsidig undervisning och fysisk fostran:

  • Vad är fysisk fostran
  • Växande och utveckling i olika åldrar
  • Teser om hur man lär sig och hur man lär ut fysiska färdigheter
  • Kärninriktad undervisning
  • Hur undervisningen organiseras
  • Empati och samarbetsförmåga inom fysisk fostran
Teckning: Niko Manikas