Styrka

Muskel- och styrketräning har stor betydelse för upprätthållandet och utvecklandet av funktionsförmågan i stöd- och rörelseorganen. De flesta situationer i vardagen kräver någon form av styrka. Styrka kan indelas i uthållighetsstyrka, maximal styrka och snabbhetsstyrka. Uthållighetsstyrka är musklernas förmåga att upprepa rörelser som kräver styrka många gånger utan att bli trötta. Uthållighetsstyrka behövs bland annat i hastighetsåkning på skridsko, rodd och brottning. Maximal styrka innebär den största viljestyrda styrka som en människa kan frambringa i en enskild prestation. Styrkelyft är exempel på en gren, där den maximala styrkan har stor betydelse.

Styrketräning bör ske i följande ordning: uthållighetsstyrka -> maximal styrka -> snabbhetsstyrka.

En av skolgymnastikens viktigaste uppgifter när det gäller muskelträning är att lära ut rätta lyfttekniker. Vid fel utförd styrketräning är risken att skada sig stor. Det är främst de passiva rörelseorganen (till exempel benstommen) som löper risk för skador, inte så mycket musklerna. Genom att använda lätta tyngder, käppar eller varför inte borstskaft kan man på ett tryggt sätt lära eleverna olika lyfttekniker. För att eleverna ska lära sig de rätta rörelserna, lönar det sig att börja med styrketräning redan i de lägre klasserna.

Muskelträning ökar styrkan men kan samtidigt också utveckla koordinationen. Långa serier av rörelser är utmärkta med tanke på lärandet och utvecklandet av funktionsförmågan. Muskelövningar som aktiverar flera muskelgrupper och därtill innehåller element som exempelvis kräver balans förbättrar förutom muskelstyrkan också rörelsebehärskningen, vilket påverkar det vardagliga livet mera än om man tränar endast en muskel.

Den egna kroppsvikten är i många fall en tillräckligt stor belastning.
Styrka utvecklas via två olika mekanismer. Förbättrad innervation å ena sidan och ökad muskelmassa å andra sidan. Hos barn i skolåldern utvecklas styrkan i takt med den hormonella mognaden, även om barnen inte skulle utöva egentlig styrketräning.

Skolgymnastikens innehåll regleras av de särdrag som är utmärkande för styrketräning under uppväxtåren. Tyngdpunkten i den styrketräning som ingår i skolgymnastiken ligger vid uthållighetsstyrka. Också maximal styrka och snabbhetsstyrka kan ingå, förutsatt att säkerhetsaspekterna beaktas.

Läran om styrketräning omfattar begrepp som repetitioner, serier, belastningar och återhämtningar. Repetitionerna beskriver hur många gånger en viss rörelse upprepas. En serie är en helhet som utgörs av på varandra följande repetitioner. Belastning anger hur stort motståndet är och återhämtning innebär vilopausen mellan serier.