Att hantera värdekonflikter


En värdekonflikt innebär att det är svårt eller omöjligt att se hur den enas oacceptabla beteende konkret påverkar den andra. Personerna som är inblandade i värdekonflikten ser världen med olika ögon. Målet är att lösa sådana konflikter utan maktutövning. Värdekonflikter mellan lärare och elever kan till exempel beröra tobaksrökning eller socialt beteende.
Det går att hantera värdekonflikter genom att lära sig leva med dem, ändra sina egna värden, använda sig av båda vinner-metoden för att förändra den andras oacceptabla beteende, påverka den andras värden genom att själv föregå som exempel eller ge råd samt genom att förändra förhållandet.

Rökning
Före jul ordnade jag i egenskap av klassföreståndare samtal med eleverna i min åttonde klass. Eleverna kom i tur och ordning för att prata om den gångna hösten, hur det hade gått i skolan och om andra viktiga saker i livet. En viss pojke stod i tur. Jag hade hört och också själv märkt att han hade börjat röka. Under hösten hade jag också diskuterat med pojkens vårdnadshavare om att det hade skett förändringar i hans hälsotillstånd. Samtalet med eleven gick i lättsam anda. När vi hade talat om skolan sade jag att jag ännu hade en sak jag ville tala med honom om. Jag: "Jag har märkt att du har börjat röka. Kan vi prata om det?” Det passade pojken och jag kunde berätta att jag var orolig för vad rökningen kunde ha för verkningar på hans förändrade hälsotillstånd. Mest hörde jag ändå på pojkens funderingar. Jag framförde inga befallningar, färdiga lösningar eller krav på löften. Vår samtalstid var slut och vi måste fortsätta med andra sysslor. Efter några dagar kom pojken till mitt arbetsrum och sade: ”Sku du kunna hålla mina cigarretter, så att jag int så lätt går på tobak?” Pojkens cigarretter blev alltså i förvar och han började en rökfri period. (UK)