Grundmodeller och speluppställningar

Grov indelning av gymnastiklektionen

1. Uppvärmning och undervisningA–B   grundmodeller och övningar
2. Träning och spel:      (C)–Dfärdighetsträning och spel
3. Nedvärmning:Elekar och tävlingar 

                                                  
Koderna för grundmodellerna och hur de används för att läraren ska ha kontroll över gruppen och rummet 

A - Uppvärmning och undervisning
B - Uppvärmning och undervisning
D - Speluppställningar
E - Nedvärmning i form av tävlingar och lekar