B-uppvärmning och undervisning

Vid användning av B-grundmodellerna eller variationer av dessa, kan eleverna undervisas i och träna individuella färdigheter som kast-, slag- och skotteknik samt målvaktsspel (B1, B2) eller samarbetsfärdigheter i bollspel (B3). 

GRUNDMODELLER 

  • B1-GRUNDMODELL (rad)
  • B2-GRUNDMODELL (rad)
  • B3-GRUNDMODELL (led/parvis ansikte mot ansikte)
  • B5-GRUNDMODELL (grupp eller led)
  • B7-GRUNDMODELL (ring) 

AVANCERADE MODELLER 

  • B3-VARIATIONER 

 


 

B1 (rad) 

I grundmodellen B1 står eleverna i rader på hela planen vända mot antingen en vägg, korgarna eller målen. B1 lämpar sig för grundläggande undervisning i skott- och kasttekniker. Det lediga väggutrymmet eller rinksargen kan användas då eleverna lär sig skottekniker, som mål i bollspel och då eleverna tränar att kasta boll och ta lyra. 


B2 (rad)

är en modell för grundläggande undervisning och träning i att skjuta eller kasta mål samt i målvaktsspel. I B2 står eleverna i rader vända mot målen eller korgarna och tränar målkast eller målskott (eller målvaktsspel). Då eleverna behärskar basfärdigheterna, förvandlas raden till ett led. Då går det utgående från B2-modellen att träna målkast eller målskott som avslutning på dribbling från olika ställen och avstånd till korgen, det tomma målet eller målvakten. 

 

 

 

B3 (led/parvis ansikte mot ansikte) 

är en modell för grundläggande undervisning och träning i att kasta, sparka, serva och ta emot en boll. Eleverna står parvis ansikte mot ansikte eller i led. B5 (grupp eller led) 

är en träningsmodell, där eleverna är indelade i två grupper som står mitt i salen eller mitt på planen på varsin sida om mittlinjen med ansiktena vända mot det egna målet eller den egna korgen. 

Utgående från modellen B5 kan man träna målskott eller målkast.
- individuellt från olika ställen
- parvis
- i grupper på tre
- flera elever tillsammans med eller utan motståndare. B7 (ring) 

Eleverna står i en ring som de rör sig innan- eller utanför. I ringen kan man förutom träning även ha tänjning, motionscirklar, tävlingar och spel. AVANCERADE MODELLER 

B3-VARIATIONER 

B3-variationerna gör träningen av samarbetsfärdigheter mångsidigare. De är modeller som kan användas i mera avancerade grupper då eleverna tränar att serva, kasta, sparka och dämpa bollen på stället eller i rörelse. 

De kan tillämpas 

  • i form av spaljé med två rader mot varandra 
  • i triangelform 
  • i kvadratform 
  • i annan form

Det lönar sig att undervisa alla grupper lika då de lär sig grundmodellerna. När eleverna kan grundmodellerna, kan man träna olika saker på olika områden. Eftersom det finns stora skillnader i färdighet bland eleverna är det förnuftigt att använda enkla modeller, om man inte vill lära dem till exempel olika uppställningsmodeller inom gymnastiken eller variationer av dem.