D-speluppställningar

Även om all fysisk aktivitet är lika värdefull för utövaren, är det allmänt känt att man med hjälp av spel får största delen av eleverna att röra på sig. Det här förutsätter att läraren har organiserat spelet så att alla elever har möjlighet att aktivt delta i det.

Det lyckas om klassen indelas i grupper på högst sex elever. För att eleverna ska lära sig ett spel och delta i det, är det lämpligaste antalet spelare per lag eller kedja fyra stycken.

Erfarenhet visar att jämnstarka lag är den viktigaste faktorn ur elevens synvinkel, inte färdighetsnivån. Det finns inget hinder för att låta nybörjare spela mot varandra och lite längre hunna mot varandra. Rätt genomförda är lagspel ett utmärkt sätt att skapa situationer under gymnastiklektionerna, där alla verkligen upplever att de är en del av laget.

GRUNDMODELLER

D1-GRUNDMODELL (eleverna spelar i planens längdriktning)
D2-GRUNDMODELL (eleverna spelar i planens tvärriktning)

AVANCERADE MODELLER

D2-GRUNDMODELL (planen delas i tre, fyra eller flera delar)
D3-GRUNDMODELL (kombination av D1 och D2)
D4-GRUNDMODELL (eleverna spelar i små grupper mot ett mål eller en korg)
D5-GRUNDMODELL (kombination av D4 och D2)

 


 

GRUNDMODELLER

D1(eleverna spelar i planens längdriktning) 

Det traditionella sättet är att spela ett spel i hela salen, rinken eller på hela planen. Om eleverna i en grupp är högst 12 till antalet, är det inte nödvändigt att dela gruppen i flera kedjor. Om eleverna i gruppen är fler, bildar man två eller flera kedjor av lagen. Ett spel blir då en serie av många matcher eftersom speltiden delas in i flera, till exempel fem eller tio minuter långa perioder. Efter varje match byter lagen automatiskt sida. Vinnaren av en match får två poäng, blir det oavgjort får vartdera laget en poäng. Då serien spelats färdigt räknas poängen ihop. Fördelen med den här metoden är att den ger eleverna större möjligheter att vinna, spela oavgjort eller förlora, i stället för att bara vinna eller förlora. Den gör också att eleverna kämpar i alla matcher under hela spelet. D2 (eleverna spelar i planens tvärriktning) 

I modellen D2 spelar eleverna i planens tvärriktning. Fyra lag spelar till exempel en serie mot varandra på två planer samtidigt, eventuellt med cupmatcher, eller också spelar eleverna på den ena planen och tränar basfärdigheter på den andra. 

 

 AVANCERADE MODELLER 

D2 (planen delas i tre, fyra eller flera delar) 

I D2 kan planen delas i tre, fyra eller flera delar. Eleverna kan antingen spela på alla planer eller spela på en plan och öva olika fysiska färdigheter på de andra. Se bild D2. 

D3 (kombination av D1 och D2) 

I D3 spelar eleverna i längdriktningen på två tredjedelar av planen. På den sista tredjedelen tränar de basfärdigheter eller spelar i tvärriktningen. 

 

 

 

 

D4 (eleverna spelar i små grupper mot ett mål eller en korg) 

I D4 spelar eleverna i små grupper mot ett mål eller en korg. Regeln är att de får försöka skjuta eller kasta mål först när bollen har gått över en överenskommen linje. 

 

 

 

 

D5 (kombination av D4 och D2) 

I modellen D5 är planen indelad i tre delar. På planens kortsidor spelar eleverna mot varsin korg och i mitten tränar de någon basfärdighet eller spelar enligt modell D2 i planens tvärriktning.