E- nedvärmning i form av tävlingar och lekar

E1 (eleverna står i led vända mot målen eller korgarna)

Gymnastiklektionen kan avslutas på många sätt. Som tidigare har framgått, går det att omforma de flesta övningar till spel eller tävlingar.
Lektionen kan avslutas med en löprunda (A3) eller med till exempel en tävling i att skjuta eller kasta mål (E1).