Lektionsupplägg och uppställningsmodeller

Grov indelning av gymnastiklektionen

1. Uppvärmning och undervisning1A–Bgrundmodeller och övningar
2. Träning och spel(C)–Dfärdighetsträning och spel
3. NedvärmningElekar, tävlingar

Oberoende av ålder och färdighetsnivå lönar det sig att förlägga undervisning av nytt och repetition av gammalt till början av lektionen (A–B), färdighetsträning och fysisk belastning (bl.a. spel, löprundor) igen till mitten eller slutet av lektionen. Idrottslekar och tävlingar (E) passar bra både som uppvärmning och i mitten eller slutet av lektionen. 

Alla grundmodeller lämpar sig för fysiska aktiviteter. Koderna A-, B-, (C)-, D- och E- ger ändå läraren indikationer om vilken grundmodell eller vilka speluppställningar som fungerar bäst för en viss uppgift eller situation. 

Det är möjligt att avvika från den grova indelningen vid behov. Uppvärmningen kan också bestå av spel eller idrottslekar och A–B modellerna kan användas för tävlingar, som då ersätter D-spelen och E-tävlingarna/lekarna. 

Läraren kan bygga upp lektionen i flera eller färre delar och till exempel välja fler än fyra saker som eleverna tränar. Det är ändå bra att komma i håg att det är ändamålsenligt att gå igenom färre saker noggrant än många saker ytligt under gymnastiklektionen.
Ett väl organiserat spel där alla elever är aktiva, en ordentlig löprunda enligt individuella mål o.s.v. gör att eleverna upplever en känsla av tillfredsställelse som belöning för sin ansträngning.
Vid undervisning och träning av grundläggande färdigheter är det enligt rådande förhållanden tillräckligt med A–B-övningar och variationer av dessa.