Teser om hur man lär ut fysiska färdigheter

Observation av hur inlärning sker utgör en grund för undervisningen. Inlärning sker ofta utan att någon lär ut, och all inlärning är inte ändamålsenlig. Om man definierar undervisning som underlättande av inlärning, kan man rentav betrakta inlärningen som ett villkor för undervisningen. Om det inte skett någon inlärning, har inte heller lärarens verksamhet bestått av undervisning, utan av något annat. Ibland händer det att de yttre ramarna blir huvudsaken i undervisningen, i stället för själva inlärningen. Alltför mycket aktivitet från lärarens sida kan i själva verket försvaga inlärningen för eleverna. Kosmetisk undervisning av detta slag bör undvikas. I sådana fall lämnar undervisningen inte rum för någon inlärning.

Text: Mikko Pehkonen