6. Ämneslärare behärskar sitt ämne, klasslärare känner eleverna

Det allra viktigaste med tanke på inlärningen är att eleverna erbjuds uppgifter som motsvarar deras förmåga. För lärarens del innebär det kompetenskrav av två olika slag: dels måste hon behärska inlärningsstoffet, dels känna sina elever.

Förmåga att presentera uppgifter och att ge respons exakt, korrekt och ändamålsenligt är betecknande för de effektivaste lärarna. God kännedom om det som ska läras ut i kombination med kommunikativ kompetens är den bästa garantin för att undervisningen ska lyckas. Responsen blir utan betydelse om uppgifternas svårighetsgrad inte motsvarar elevens förmåga. Respons är den bästa metoden när man vill reglera svårighetsgraden på uppgifterna så att den blir lämplig. Störst betydelse har respons som gäller hela klassen.

För att kunna ge uppgifter som är optimala i fråga om svårighetsgraden krävs det att läraren behärskar sin sak och har förmåga att uppfatta elevernas individuella egenskaper.