2. Framsteg är individuella

När det gäller hur fysiska färdigheter utvecklas kan man skönja variation enligt ålder, kroppskonstruktion och rörelseförmåga. Inom gymnastiska färdigheter sker det exempelvis hos flickor en snabb utveckling i åttaårsåldern, medan motsvarande skede för pojkar infaller i femtonårsåldern.

Det är viktigt att elevernas individuella egenskaper beaktas i i inlärningssituationen. Elever med svagare färdigheter har nytta av att läraren använder tid till olika arrangemang. Sådana kan vara att eleverna indelas i olika grupper enligt färdighetsnivå och att olika ställningar och redskap för utveckling av förmågan omplaceras. När det gäller elever som inte är så skickliga måste läraren vara aktiv. Att enbart granska elevernas prestationer har en negativ inverkan på utvecklingen av färdigheterna.

Även elever som är motoriskt skickliga måste ha rätt att lära sig mera och utvecklas. Läraren måste därför bland annat kunna planera undervisningen allsidigt, vid behov tillämpa flera olika undervisningsmetoder samtidigt, erbjuda alternativa uppgifter och ge tillfälle till olika roller för eleverna.