3. Inlärning är en mycket positiv erfarenhet

Positiva erfarenheter och upplevelser är viktiga i skolornas fysiska fostran. Olika slag av rädslor är däremot något som begränsar inlärningen. Skolans gymnastik och idrott är i sig en källa till ångest för många elever. Om detta vittnar bland annat intervjuundersökningar som gjorts bland vuxna. Det har visat sig att ungdomar bra klarar av utmaningar och konkurrens i egna spel och lekar, men när det är fråga om ungdomsidrott och skolornas fysiska fostran uppstår lätt ångest. Ångesten leder till en negtiv koppling mellan rädsla och utveckling av färdigheter. Men om en negativ koppling uppstått är det också ett tecken på att läraren inte riktigt kunnat anpassa undervisningen efter de enskilda eleverna.

Upplevelserna är redan i sig viktiga inom skolans fysiska fostran, bland annat för att de väcker motivation. I bästa fall är de positiva erfarenheterna kopplade till inlärningen av färdigheter, och det här kan i högre grad än andra upplevelser leda till att eleverna anammar en fysiskt aktiv livsstil. Det har visat sig att det inte är de skickliga eleverna som upplever lektionerna positivt, utan de elever som utvecklas.