5. Miljön ska anpassas efter barnen – inte tvärtom

I stora undervisningsgrupper blir undervisningsmiljön viktig.  Man kan träna färdigheter med hjälp av olika utrustning. Standardanläggningar och standardutrustning för tävlingsidrott är sällan som sådana lämpade för barn.

Lärarens roll bör vara att effektivera inlärningen: att utveckla inlärningsmiljön, skapa goda relationer mellan elever och lärare och upprätthålla kunskapsprocesser hos eleverna är verksamhet som främjar inlärning. Arrangemang i inlärningsmiljön och utveckling av rörelsefärdigheter inverkar positivast på elever med svagare utgångsläge och unga elever.

Läraren ska också skapa en god inlärningsatmosfär. Om eleverna känner sig trygga är de mindre rädda. Känslan av trygghet kan stärkas genom att man ger eleverna möjlighet att välja uppgifter som motsvarar deras förmåga. Hjälp och respons av andra elever kan också ses som byggstenar i elevernas sociala fostran.