1. Mindre är mera

Undersökningar om fysiska färdigheter bland skolelever har visat att eleverna sällan når längre än till grundläggande nivå. Den låga nivån kan bero på alltför lite träning, men också på att läroplanen inte i tillräckligt hög grad fokuserar på vissa grundläggande färdigheter. I vissa mallar för läroplan för enskilda skolor föreslås för lågstadiet 80-100 olika färdighetsuppgifter inom en enda gren. Enligt en uppföljande undersökning hade eleverna i lågstadiet under de sex åren använt i snitt 60 (pojkarna) eller 105 (flickorna) minuter till att träna dessa färdigheter. Om man i undervisningen går igenom alla de förslag som ges i läroplanen och fördelar tiden jämnt på alla uppgifter, blir det en minut tid att träna de enskilda rörelseuppgifterna. I vilken mån en färdighet blir bestående hänger samman med nivån på kunnandet. Gymnastiska färdigheter på grundläggande nivå ”rostade” under sommarlovet och i och med att eleverna lärde sig nya saker, medan färdigheter på en högre nivå kvarstod.

Undersökningar om fysiska färdigheter bland skolelever har visat att eleverna sällan når längre än till grundläggande nivå. Den låga nivån kan bero på alltför lite träning, men också på att läroplanen inte i tillräckligt hög grad fokuserar på vissa grundläggande färdigheter.

I vissa mallar för läroplan för enskilda skolor föreslås för lågstadiet 80-100 olika färdighetsuppgifter inom en enda gren. Enligt en uppföljande undersökning hade eleverna i lågstadiet under de sex åren använt i snitt 60 (pojkarna) eller 105 (flickorna) minuter till att träna dessa färdigheter. Om man i undervisningen går igenom alla de förslag som ges i läroplanen och fördelar tiden jämnt på alla uppgifter, blir det en minut tid att träna de enskilda rörelseuppgifterna.

I vilken mån en färdighet blir bestående hänger samman med nivån på kunnandet. Gymnastiska färdigheter på grundläggande nivå ”rostade” under sommarlovet och i och med att eleverna lärde sig nya saker, medan färdigheter på en högre nivå kvarstod.