7. Viktigast är att bry sig

Den respons som eleverna fått för sin verksamhet korrelerar i allmänhet med utvecklingen av färdigheterna. Men responsen är ändå sällan den huvudsakliga garanten för framsteg. Även anspråkslös respons leder till bättre inlärning än ingen respons alls. Responsens största betydelse ligger i att eleverna till följd av uppmärksamheten tränar bättre.

Strikt sakkunskap bland lärarna i fysisk fostran är följaktligen inte lika viktig som engagemang från lärarens sida. För eleverna är det viktigast att deras prestationer uppmärksammas och kommenteras. Undervisning i fysisk fostran är inte det samma som träning av idrottare – i det senare fallet gäller responsen ofta även att lyfta fram felen.