Växande och utveckling i olika åldrar

Fysisk fostran har som mål att påverka barns och ungas fysiska, psykiska och sociala förmåga och hälsa på ett positivt sätt. Välmående barn och unga litar på sig själva och sina individuella möjligheter. Läraren ska genom sin verksamhet ge barnen och ungdomarna en positiv uppfattning om den egna förmågan till fysisk aktivitet. Det innebär att de individuella utvecklingsmöjligheterna måste beaktas. På de här sidorna finner du uppslag till verksamhet under gymnastiklektionerna och beskrivningar av utvecklingen i olika skeden uppdelade klassvis (Navigering till vänster)

Växande och utveckling i olika åldrar är utarbetad i samråd med Mannerheims Barnskyddsförbund.