Tips

Beakta barnens individuella egenskaper. Låt barnen delta i verksamheten på sitt eget sätt, men uppmuntra dem också att försöka sig på sådant som är nytt och främmande. Ge blyga barn tillfälle till kontakter och beröm skygga och känsliga barn när de visar mod, även om det är aldrig så anspråkslöst. Hjälp livliga barn att tygla sina impulser och självsäkra barn att också beakta andra. Barn med en stark vilja att vinna behöver hjälp med att också se något gott i att förlora. Lyft fram enskilda elever och ge dem positiv uppmärksamhet inför hela gruppen när de har övervunnit sig själva i ovana situationer. Uppmärksamma barnen personligen genom att se dem i ögonen, beröra dem lätt och berömma dem när de gjort något bra.

Gör upp klara och trygga spelregler för gruppen. Tala om för barnen och ungdomarna vad man får göra och vad man inte får göra och vad som händer om någon bryter mot reglerna. Håll fast vid de regler som du ställt upp. Ett enskilt barn får inte terrorisera lektionerna genom dåligt uppförande. Om ett barn stör, gå barnet inpå livet, tag det om axlarna, se det i ögonen och tala om hur det ska bete sig om det vill fortsätta att vara med på lektionerna. Om ett barn är överaktivt, ge det en lämplig egen uppgift som hjälper det att få utlopp för sin överloppsenergi och att koncentrera sig. Om barnet fortsätter att störa, avbryt hela gruppens verksamhet och säg att nu ”ringer varningsklockorna”. Påminn om reglerna och säg att du redan gett två varningar och att ytterligare bråk leder till att barnet utesluts från spelet.
Om barnet slutar att störa, beröm det inför de andra efter en stund. Men om det fortsätter att störa lektionen, ta barnet åt sidan där det får sitta och se på undervisningen, eller förvisa det till omklädningsrummet. Tala med barnet om händelsen efter lektionen. Var en rejäl och trygg vuxen!

Bjud på överraskningar, inspirera och omfördela roller. Om gruppen har tråkigt och ingenting känns roligt, uppmana barnen att ställa sig i ring och klaga högljutt i några minuter. Ge barnen förtroendeuppdrag, även mindre skickliga och blyga barn. Även om de inte tar emot uppdraget är det betydelsefullt för dem att bli anförtrodda ett uppdrag. Låt barnen emellanåt lära dig något eller enligt överenskommelse göra något som kanske vanligtvis är förbjudet.

Träna fantasin. Säg till barnen att blunda och skapa en avslappnad atmosfär. Gå muntligen igenom, långsamt och steg för steg, det som de ska lära sig. Uppmana barnen att se sig själva som i en film utföra prestationen med framgång. Avsluta fantasiövningen med att barnen själva berömmer sig för sina lyckade prestationer.

Uppmärksamma särskilt situationer som varit lyckade. Tala om för barnen att du är nöjd över att samarbetet fungerat väl och att du trivts med att undervisa dem. Du kan räkna upp saker som hade kunnat hända, men som till din glädje inte inträffade, i stil med ”jag var rädd att ni inte skulle lyssna, att någon bara skulle syssla med egna konster eller att det här spelets regler skulle vara för svåra, men inget av det skedde, allt gick fint!”. Låt bli att uppmärksamma obetydliga samarbetsproblem om de inte har att göra med mobbning eller säkerhetsrisker.