Mätning av aktivitet

Stegräknare

En stegräknare är ett förmånligt, litet och behändigt hjälpmedel för att uppskatta och följa upp aktivitet. Mätarens funktion baserar sig antingen på en magnetpendel som mäter höftbenets upp-ned-rörelse eller på en sensor som mäter acceleration. Förutom att räkna användarens steg, mäter flera räknare också längden på sträckan och energiförbrukningen.

Räknare som mäter acceleration skiljer stegen från annan rörelse och är på så sätt mer pålitliga. Vissa räknare meddelar både tagna steg och aerobiska steg ( Aerobiska steg = minst 60 steg / minut i åtminstone 10 minuters tid) och tidsförbrukningen. Stegmätningens pålitlighet är god, medan pålitligheten vad gäller sträckans längd och energiförbrukning är riktgivande. De nyaste mätarna har minnesfunktion och PC- port, med hjälp av vilken mätarens information kan föras över på datorn.

Användning av stegräknare har konstaterats sporra till motionering. Med hjälp av den fås lätt information om mängden steg både i träning och vardagsmotion, och dessa kan sedan jämföras med rekommendationerna. För hälsan är en tillräcklig mängd steg ungefär 10 000 för vuxna och 11 000 – 13 000 för barn.

Aktivitetsmätare

Aktivitetsmätaren fungerar med hjälp av accelererande grundplattor som mäter personens aktivitet. I en bra mätare finns helst en accelerande grundplatta med tre axlar som mäter i tre olika riktningar. Flera mätare meddelar aktivitetstal, som beskriver aktivitetens intensitet. En del mätare ger även feedback och delar in motionen på basis av dess effektivitet i hälsomotion eller konditionsmotion. De flesta aktivitetsmätare uppskattar också energiförbrukningen, fastän en pålitlig uppskattning inte kan fås med mätare. Vissa aktivitetsmätare har kombinerats med stegräknare. Därmed kan mätaren räkna stegen/aktiva stegens mängd under träningen. Aktivitetsmätaren passar speciellt till motion av typen av promenader, joggning, löpning och skidning. I konditionsträning och träning av muskelkondition däremot känner mätaren inte igen rörelserna som aktiv motionering.