GPS- positionering

GPS -positionering betyder definiering av en plats med hjälp av ett lokalt eller globalt satellitsystem. Utnyttjandet av GPS-teknik i gymnastikundervisningen ger många möjligheter för camping och orientering, samt när en rutts längd skall mätas t.ex. i fotbollsspel.

GPS- positionering är ett motiverande och modernt sätt att åskådliggöra orienteringsundervisningen. Att efter prestationen se den egna rutten på datorns karta med hastigheter, höjdskillnader och felrutter har visat sig vara en mycket intressant och motiverande del av undervisningen i orientering.

Det finns en bred variation på GPS- anordningar. Det lönar sig att fundera på, vilket mervärde anordningen ger undervisningen. Med en navigator med skärm blir orientering lätt och att jämföra navigatorn med kartan kan åskådliggöra valet av rutt. Med hjälp av en mottagare som kan läsas i online i realtid, har läraren möjligheten att på datorns karta följa med elevens eller gruppens framsteg. Mottagaren ryms lätt i fickan och är rolig att avläsa med eleven eller gruppen när de återvänt från rutten. I samband med detta kan även vägvalen mellan kryssen och eventuella problem på rutten diskuteras.
I ett fotbollsspel kan eleven efter spelet gå in på nätsidan och kolla hur lång rutt han/hon gått eller sprungit under spelet.

Tillämpningar för GPS-positionering

GPS-tekniken utvecklats snabbt. Exempelvis Sports Tracker är en utmärkt tillämpning som kan laddas ner gratis från nätet, och den kan användas i vilken motionsform som helst. En fungerande och motiverande tillämplig passar motionerare i alla åldrar och skapar en stadig bas för uppföljning av den egna utvecklingen.

Den gör det möjligt att spara och publicera löprutter och motionsinformation på nätet. Eleven kan också dela med sig av titlarna på de låtar de spelat under motioneringen. Bilder från rutten tagna med telefonens kamera kan laddas upp på nätet, kompletterat med platsnamn, dvs. geotaggar. Sports Tracker utnyttjar GPS-positioneraren och Polar pulsmätaren, integrerade i telefonen. Med hjälp av dessa kan tilllämpningen visa basinformation, såsom som hastigheten för stunden, medelhastighet, maximumhastighet, läge, tiden och längden på rutten samt all den info om motionens effektivitet som pulsmätaren erbjuder. Lämpningen har även funktioner för att i telefonen spara den gjorda rutten, granska den samt skicka den till datorn, så att den sparade rutten kan granskas på nätet.

Sports Tracker fungerar utmärkt som gymnastiklärarens arbetsredskap i många olika motionsformer. Exempelvis att genomföra fotografiorientering med foton som publiceras på nätet känns som en mycket god ide.