Lektionsmodeller för GPS-positionering 

Orientering med hjälp av satellitpositionering

Mål: Eleverna får information om sina ruttval med hjälp av en positionerare.

Genomförande: Läraren berättar i början av lektionen för hela klassen hur positioneraren används. Positionerarna delas ut till eleverna, enskilt eller gruppvis. Eleverna får kartor, där kontrollerna eller rutten märkts ut. Eleverna ger sig i väg en/en grupp åt gången, för att alla ska kunna få individuell handledning. Då eleverna/grupperna återvänder till skolan överförs informationen från positionerarna till utrustningens webbtjänst och ruttvalen diskuteras.

Utvärdering: Eleverna tas emot i den ordning de kommer. Positionerarna avläses och resultaten analyseras. Eleverna får respons på sina ruttval.

Ersättande prestation utan lärares övervakning (t.ex. joggingrunda)

Mål: Eleverna uppmuntras att röra på sig. Läraren kan kontrollera elevernas aktivitet under prestationen.

Genomförande: Läraren berättar i början av lektionen för hela klassen/eleven hur positioneraren används. Positionerarna delas ut till eleverna, enskilt eller gruppvis. Eleverna startar positionerarna då de ger sig i väg. Då eleverna/eleven återvänder granskas rutten på webbtjänsten.

Utvärdering: Positionerarna avläses och resultaten analyseras. Eleverna får individuell respons på sin prestation och råd för hur de ska motionera utgående från sin kondition.

Tips: Användning av pulsmätare tillsammans med positionerare ger tilläggsinformation om prestationen.

Exkursion

Mål: Eleverna får realtidsrespons på hur de rör sig i terrängen. Eleverna förstår sambandet mellan karta och positionerare.

Genomförande: Eleverna eller grupperna får anvisningar om hur positioneraren används. Eleverna rör sig enligt en överenskommen rutt med hjälp av kartan och positioneraren.

Utvärdering: Positioneraren stödjer självvärdering, eftersom den ger omedelbar respons.

Tips: Kontrollera alltid före användning att batterierna på positionerarna är laddade.

GPS-positionering i orientering

Mål: Att mäta sträcka och hastighet samt följa med rutten på kartan i realtid eller efter prestationen.

Genomförande: Eleverna får anvisningar om hur positioneraren används, om terrängen och om hur kontrollerna är utmärkta. Eleverna orienterar parvis enligt kartan, varje par har en positionerare med sig. En maximitid för rutten fastställs. Efter prestationen avläses mätarna och prestationerna analyseras.

Utvärdering: Eleverna får respons på sina ruttval. I takt med att elevernas kartläsningsförmåga utvecklas och konditionen blir bättre uppmuntras de till självständig träning, aktivitet och uppföljning.

GPS-positionering under joggingrunda

Mål: Att höja den fysiska uthålligheten genom att träna på aerob nviå och med rätt tempo.

Genomförande: Eleverna får anvisningar om hur positioneraren och pulsmätaren används och om den givna rutten. Prestationstiden fastställs.

Utvärdering: Mätarna avläses och resultaten analyseras. Eleverna får respons på joggingrundan. I takt med att elevernas kondition blir bättre uppmuntras de till självständig träning, aktivitet och uppföljning.

Mätning av aktivitet under fotbollsmatch med hjälp av satellitpositionering

Mål: Eleverna får information om hur lång sträcka de rört sig under en match med hjälp av en positionerare. I fall man rör sig inom ett litet område, är de mätare som för närvarande finns på marknaden inte särskilt noggranna.

Genomförande: Läraren berättar i början av lektionen för hela klassen hur positioneraren används. Positionerarna delas ut till eleverna, enskilt eller gruppvis. Eleverna startar positionerarna när matchen börjar och stänger av dem när matchen är slut.

Utvärdering: Positionerarna avläses och resultaten analyseras. Läraren ger eleverna respons på deras aktivitet och diskuterar med dem om hur spelpositionerna inverkar på sträckans längd.

GPS–positionering i självständig träning

Mål: Eleverna uppmuntras att röra på sig. Läraren får information om träning som eleverna utför på egen hand.

Genomförande: Eleven får anvisningar om hur positioneraren används. Läraren och eleven kommer överens om prestationssätt, sträcka, belastningsnivå och prestationstid. På det här sättet kan eleven genom differentiering/avvikande arrangemang utföra prestationer som avviker från timplanen. Efter träningen avläses mätaren och prestationen analyseras.

Utvärdering: Prestationen analyseras och eleven får respons. I takt med att elevens kondition blir bättre uppmuntras han eller hon till självständig träning, aktivitet och uppföljning.