Läsårsplanering

Materialet Läsårsplanering är framställt för att stödja gymnastiklärarna i deras arbete. Läraren kan spara materialet på sin egen dator för att det alltid ska finnas tillgängligt och bearbeta det på önskat sätt.

Årsplan (exempel 1, xls)  
Årsplan (exempel 2, doc) 
Gymnastikkalender (exempelvis på skolans webbplats, doc) 
Självvärderingsblankett för gymnastik (pdf)