Pulsmätning

Pulsmätare har använts som en del av idrottsundervisningen i ca 30 år, dvs. så länge anordningarna har funnits. Idag finns det också pulsmätare som utformats särskilt för gymnastikundervisningen. För att komma igång behöver man bara en par mätare, men eftersom den fysiska prestationsförmågan är individuell, lönar det sig att ha pulsmätare för så många studenter som möjligt. I detta projekt märktes nyttan av att använda pulsmätare genom ökad aktivitet och motivation och som något som ökade individualiseringen.

Barn och ungdomars konditionsskillnader har ökat, och den relativa andelen studenter i dålig form har också blivit större. Med hjälp av pulsmätare kan också de svagare eleverna röra på sig med pulsen på lämplig nivå, medan läraren får ett medel för att utvärdera varje elev på basis av deras prestationsförmåga.

Metoder för pulsmätning

Manuell pulsmätning

Pulsen kan enkelt mätas manuellt genom att man med två fingrar känner på halsen eller handleden och räknar antalet pulsslag under 15 sekunder. Det uppmätta antalet pulsslag multipliceras därefter med fyra, och då får man veta hur många pulsslagen är per minut.

Under fysisk aktivitet är den manuella pulsmätningen relativt oprecis, eftersom pulsen ofta mäts i slutet av aktiviteten och eftersom den är känslig för tajmnings- och räknefel. Felet blir större desto högre pulsen är, och genom manuell pulsmätning mäter man vanligtvis en lägre puls än den faktiska. Hjärtfrekvensen sjunker också lätt medan man mäter den. Manuell mätning är ändå en användbar metod för att lära sig om fluktuationer i pulsen i olika situationer och ger riktgivande info om stressnivåer.

Pulsmätare

En modern pulsmätare består av en sändare som fästs med ett band runt bröstet och en mottagare som sitter på handleden. Pulsmätaren sänder hjärtfrekvensen trådlöst. Mätare med god kvalitet är mycket EKG-exakta.
Sändaren innehåller två elektroder, som tar upp elektriska hjärtrytmsignaler från huden, och överför informationen till mottagaren med hjälp av elektromagnetiska fält. Pulsen syns på handledsmottagarens display hela tiden. En del pulsmätare kan, förutom pulsmätning, också mäta energiförbrukning, distans och hastighet etc. 

Fördelarna med pulsmätning i gymnastikundervisning

Studier har visat att barn och ungdomars uthållighet har försvagats på senare år, mest på området kondition (uthållighet, snabbhet, smidighet och styrka). Med hjälp av pulsmätare kan man konkret undervisa och inspirera elever att röra på sig på lämpliga stressnivåer. Särskilt elever med svag prestationsförmåga rör ofta på sig på en alltför hög stressnivå och då går nöjet med motionen och gymnastiken förlorat. Tekniken intresserar barn och ungdomar, så pulsmätarens funktion och den information den ger, motiverar dem till fysisk aktivitet. Man kan exempelvis använda nättjänster kring pulsmätning i undervisningen. 

Den pedagogisk användning av pulsmätare

Läraren bör bekanta sig med grunderna kring pulsen och med den pulsmätare han eller hon använder. Genom att använda mätaren några gånger blir man bekant med mätaren, och lär bra känna till funktionerna och kvaliteterna. Basfakta om motion, träning och puls kan hittas på dessa sidor via länken ’Pulsmätningens grunder’ och t.ex. på tillverkarnas webbplatser.