Videoinspelning i undervisningen

Med videoinspelning i undervisningen avses inspelning av rörlig bild för olika undervisningssyften. Metoden kan användas till exempel för att ge eleverna respons på en prestation, producera studiematerial eller som stöd för eleverna vid självvärdering och peer review.

Videoinspelning är ett modernt och elevorienterat sätt att spela in och återge prestationer. Den omedelbara respons som en video ger stödjer elevernas motoriska lärande. När det gäller bollspel hjälper videoinspelningen eleverna att få en uppfattning om spelet och speltekniken.

Vid val av videokamera lönar det sig att beakta kamerans användningssyfte, användningsgrad och hur lätt kameran är att använda. Kameror som har en hårdskiva lämpar sig för många ändamål på grund av sin stora inspelningskapacitet. Det är betydligt lättare att överföra/spela upp videofiler från en hårdskiva än från mobil inspelningsutrustning (DVD, minneskort, band). Kom i håg att det också går bra att använda videofunktionen på en digitalkamera för att spela in material, särskilt inomhus.

Videon kan spelas upp på kamerans display, på en bärbar dator, TV-ruta eller med en dataprojektor. Bilden måste oftast vara större om filmen ska visas för en grupp.

Ett bra alternativ är en AV-vagn, som har tv-skärm och dataprojektor.

Det är bra att planera inspelningen i förväg. Användning av stativ rekommenderas i mån av möjlighet. Videoinspelning lönar sig att använda för enstaka undervisningsavsnitt. Det är inte ändamålsenligt att filma en hel lektion. Filmningen kan också skötas av någon elev, så att läraren kan vara närvarande i undervisningssituationen.

Videoinspelning kan också användas för att producera studiematerial för gymnastikundervisningen. Undervisningsvideor som beskriver prestationer i olika grenar är bra för att eleverna ska få en helhetsuppfattning om prestationerna och vad de kräver. 

Lektionsmodeller för videoinspelning

Videoinspelning för undervisning av en prestation

Mål: Eleverna får respons på sin prestation i form av en video och ändrar på sitt utförande på önskat sätt.

Genomförande: Eleverna lär sig att utföra en idrottsprestation (till exempel i redskapsgymnastik, friidrott, bollspel). Inspelningen görs med hjälp av ett stativ från den mest ändamålsenliga riktningen. Det lönar sig att beakta bakgrunden. Eleverna filmar varandra och får respons direkt efter sina prestationer. Eleverna filmas i flera repriser för att se om de ändrar på sitt utförande efter att de fått respons.

Utvärdering: Videon analyseras med eleverna som får anvisningar om hur prestationen utförs korrekt. Eleverna uppmanas lägga märke till hur deras prestation förändrats i videon.

Videoinspelning av bollspel

Mål: Eleverna förstår spelets idé.

Genomförande: Eleverna filmas då de spelar boll (innebandy, korgboll, fotboll) utan att de fått några särskilda anvisningar. Läraren och eleverna funderar utgående från videofilmen på om spelets idé och spelarrollerna förverkligades. Ofta "hopas" spelet runt bollen. Läraren instruerar eleverna om hur man spelar lagspel. Eleverna filmas efter att de fått instruktionerna. Läraren och eleverna jämför hur spelet förändrats.

Utvärdering: Eleverna bedömer hur spelets idé förverkligats och ändrar vid behov på sitt utförande på basis av filmen.

Videoinspelning under lektion i arbetssäkerhet och arbetsergonomi (särskilt i yrkesutbildning)

Mål: Eleverna lär sig känna igen riskfaktorer som förekommer i arbetet inom det egna yrkesområdet samt hur man förändrar sina tillvägagångssätt i dylika situationer.

Genomförande: Videoinspelningen presenteras under en föreläsning i ergonomi eller arbetssäkerhet inom yrkesområdet. Eleverna väljer en arbetsuppgift som är typisk för det egna yrkesområdet som de filmar till exempel i arbetssalen. Arbetsprestationen spelas in, därefter ser eleverna på videofilmen och nämner själva problem- och riskfaktorerna i prestationen. Videofilmen ses en gång till och läraren ger eleverna anvisningar och tips om vilka faktorer det gäller att fästa vikt vid. Läraren och eleverna bedömer tillsammans vilka faktorer som kan anses som problem- och riskfaktorer och funderar på hur de går att undvika. Eleverna övar sig att utföra arbetsprestationen på ett bättre sätt.

Utvärdering: Identifiering av riskfaktorer och eventuell förändring av tillvägagångssätt så att arbetet blir tryggare och hälsosammare.

Produktion av material för undervisning av prestation

Mål: Eleverna analyserar huvudmomenten i en prestation och tränar de olika momenten för att slutligen kunna utföra hela prestationen.

Uppgift: Eleverna har till exempel fått skriftliga anvisningar om hur man tränar olika moment i en prestation, vilka huvudmomenten är och hur hela prestationen går till. Eleverna filmar träningsskedena och hur någon elev utför prestationen i sin helhet. Vid produktionen av materialet kan man också till exempel videofilma en person som har grenen som hobby.

Utvärdering: Eleverna lär sig huvudmomenten i prestationen, tränar de olika momenten och utför prestationen i sin helhet.