Idématerial för historia 

Avsikten med webbmaterialet Idématerial för historia är att vara till hjälp när man gör upp en läroplan, planerar undervisningen och genomför den.

Den största reformen i fråga om grunderna för läroplanen i historia kan man väl anse vara betoningen på de färdigheter som är kännetecknande för vetenskap i den grundläggande utbildningen i både de lägre och de högre klasserna. Inom historia fäster man speciellt uppmärksamhet vid att den grundläggande utbildningen är enhetlig.

Förutom bedömning av innehåll och mål tar sajten upp metodologiska frågor inom historieundervisningen samt kopplingen mellan ämnet historia och andra temaområden. På sajten finns också en hel del exempeluppgifter som man kan använda som grund för att själv göra upp temahelheter. De uppgifter och ämnen som finns på sajten är endast exempel och utdrag från den helhet som utgör historieundervisningen. De kan väl anpassas även till andra ämnesområden.

Text: Marko van den Berg, Kauko Kyynäräinen, Jukka Rantala, Päivi Nieppola, Najat Ouakrim-Soivio, Pasi Takala och Niina Väntänen | Utbildningsstyrelsens experter: Kristina Kaihari-Salminen och Jorma Kauppinen