Vad ingår inte i läroplanen? 

Vad bör inte ingå i den ämnesvisa läroplanen i historia? 

Läroplanen i historia – eller andra läroplanstexter – bör inte inbegripa eller upprepa den text som redan ingår i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen om inte det är nödvändigt för att man skall förstå sammanhanget. I enlighet med detta bör lagtext (t.ex. ut lagen om grundläggande utbildning) inte ingå i den skolvisa eller ämnesvisa läroplanen, eftersom den ifrågavarande texten ändå finns att tillgå vid behov.

Hänvisningar till webbsidor eller diverse länkar är problematiska på många sätt. Det största problemet ligger i att sajter eller upprätthållaren av den kan förändras eller bytas ut, vilket innebär att sajten inte längre finns att tillgå i den form som läraren ursprungligen hade tänkt sig. Dessutom är en text med hänvisningar till t.ex. webbsidor inte läsarvänlig.

Det lönar sig att utelämna alla sådana ämnesområden, projekt eller andra helheter i anknytning till undervisningen i historia som inte är ”sanna på riktigt” eller som ”ser bra ut på papper men inte går att förverkliga” ur läroplanen.