Undersökande lärande

Varierande källor och tillämpningar vid undersökande lärande

Lärarstuderande har möjlighet att låta också en valfri kurs i historia ingå i studierna. Idén med den valfria kursen är att fördjupa grundkursens didaktiska behållning och ge mera praktiska aspekter på undervisningen. Kursen har genomförts på olika sätt. Under traditionella kurser av föreläsningstyp har temat exempelvis varit bruk av historiska romaner, filmer, serier och fotografier av olika slag i undervisningen.

Tanken är att man i historieundervisningen ska kunna använda material av mycket varierande slag som hjälp. Reklamer är exempel på material som speglar sin tids samhälle och som ger mycket information då man analyserar dem närmare. Under den valfria kursen har man också analyserat gamla postkort och fotografier som studenterna haft med sig hemifrån. Ibland har den valfria historiekursen genomförts som ett projekt som kulminerat i en dag då studenterna har undervisat i en vanlig grundskola. Som infallsvinkel har man t.ex. valt barndomens lekar, skolgång eller en viss stadsdels historia. Det väsentliga är att studenterna har uppmuntrats att anlägga olika perspektiv på det förflutna. Då man närmar sig historien ur den undersökande inlärningens perspektiv kan mycket olikartade spår av mänskligt liv ge värdefull information om det förgångna.