Andra förtrycksperioden

Finlands stånds representanter hade svurit sin underdånighets- och trohetsed inför Alexander I i Borgå år 1809. Alexander I: s regentförsäkran hade under Nikolaj II: s tid omtolkats på ett sätt som var mycket smärtsamt för finländarna. De löften som hade getts tidigare höll inte längre. I stället kom förtryck och förryskning av Finland. Finländarna närmade sig gränsen för vad de tålde, men de flesta fortsatte att vara underdåniga undersåtar, trots att man protesterade mot förtrycket.

Ett gott exempel på underdånigheten är de strålande festligheter som ordnades i Klassiska lyceet år 1913 för att fira att ätten Romanov suttit 300 år på den ryska tronen. ”Lyssna till den granens susning vid vars rot ditt bo är fästat!” Och visst hade skolan orsak att vara tacksam; det var ju Nikolaj II:s nådiga beslut som resulterade i att Klassiska lyceet grundades.

Under den andra förtrycksperioden plågades de som arbetade i Klassiska lyceet inte bara av politisk osäkerhet utan också av en tyfusepidemi som kostade flera elever och en lärare livet. Tammerforsborna hotades dessutom även av smittkoppor, vilket föranledde vaccinering av eleverna – men vaccinet fick de bekosta själva.

Text: Pasi Takala