Börskraschen i New York och depressionen

Den globala ekonomiska lågkonjunktur som inleddes med börskraschen i New York i oktober 1929 nådde även Finland. Recessionen resulterade i kraftiga nedskärningar i produktionen, konkurser och utbredd arbetslöshet. För industristaden Tammerfors var depressionstiden mycket tung. De arbetslösa stod dagligen i brödköer. För att de skulle klara livhanken delades soppa, bröd, smör, gröt och mjölk ut till de nödställda.

Depressionen drabbade även elever och lärare vid Klassiska lyceet. När statsmakten dessutom höjde terminsavgifterna tvingades en del av eleverna avbryta sin skolgång för att de helt enkelt inte hade råd att fortsätta. Många elever var svältfödda och så utblottade att de betalade sina terminsavgifter på avbetalning – och det trots att antalet frielevplatser var osedvanligt högt. För att lindra den nöd som arbetslösheten förorsakade genomförde eleverna i de fyra högsta klasserna i Tammerfors en penning- och klädesinsamling. På så sätt fick ungdomarna i tidig ålder lära sig vad kärlek till nästan och medlidande var.

Depressionsåren var en svår och orolig tid även politiskt. I Tammerfors spreds flygblad som uppmanade till landsförräderi, vilket irriterade många. Vårvintern 1932 hittade man nedanför hageltornet i Pispala det kopieringsmaskineri som hade använts för att trycka de kommunistiska pamfletterna. I de utredningar som följde framgick det att den omstörtande verksamhet som ägt rum i staden var mycket utbredd. I den rådande situationen valde många gymnasister att gå med i skyddskårsverksamheten. Deras enhet kallades för Skolungdomskompaniet. Kompaniet marscherade på torsdagskvällarna längs med Hämeenkatu och sjöng taktfasta marschsånger. Pojkarna fostrades på så sätt för ett eventuellt krig. Den instabila politiska situationen samlade hela tiden mer och mer mörka moln på Europas himmel; i många länder led man dessutom av brist på demokrati.

Vid den här tiden var Juhani Hämäläinen det Klassiska lyceets rektor. Han var även elektor för Svinhufvud i presidentvalet 1931. Svinhufvud besegrade knappt Stålberg med rösterna 151-149.

Text: Pasi Takala