Språkstriden och den första förtrycksperioden

Tammerfors finska Klassiska lyceum grundades under autonomins tid (år 1901). Nikolai II var då rysk kejsare och storhertig av Finland. I ett nådigt brev daterat 19.6.1901 gav han order om att en klassisk avdelning skulle inrättas i samband med realskolan Tampereen reaalilyseo. Från och med 1.9.1903 omvandlades avdelningen för gott till ett självständigt klassiskt lyceum.

Grundandet av Klassiska lyceet är kopplat till 1870- och 1880-talens språkstrider såtillvida att fennomanerna ville att ett klassiskt lyceum skulle inrättas i Tammerfors, medan stadens svenskspråkiga invånare föredrog ett reallyceum. Bakom konflikten anade förkämparna för den finska skolan en svensk politik som enligt dem gick ut på att de finsktalande endast skulle erbjudas någon slags ”praktisk bildning för näringslivet, som för en lägre ras”. Trots att antalet anhängare av en klassisk skolform i Tammerfors var betydligt större än den grupp som ville se ett reallyceum i staden fattade landets regering år 1884 beslutet att grunda ett reallyceum i Tammerfors. Då var tiden med andra ord inte ännu mogen för ett klassiskt lyceum, men tanken föll inte i glömska.

Tidpunkten för grundandet av Klassiska lyceet var såtillvida intressant att man då i Finland var mitt inne i den första förtrycksperioden. Förtrycksåtgärderna kändes av även i skolan. Naturligtvis var man nöjda med att man i Tammerfors fått en läroinrättning till som gav tillträde till högre studier, men förryskningsåtgärderna var påträngande. Antalet lektioner i ryska ökades i skolorna i flera repriser, vilket trängde undan de inhemska språken och äventyrade hela den nationella bildningen.

Text: Pasi Takala