Vinterkriget

När andra världskriget brutit ut började mörka moln samlas även vid den finländska horisonten. I skolorna ordnades befolkningsskyddsövningar för eleverna. I Klassiska lyceet i Tammerfors avbröts skolarbetet den 12 oktober 1939. Reserven inledde extra repetitionsövning och soldater inkvarterades på skolan. En månad senare återupptogs skolarbetet, men när vinterkriget bröt ut den 30 november meddelade rektorn samma dag klockan 11:20 att skolarbetet avbrutits. Det var helt enkelt tryggare för eleverna att vara hemma än i skolan.

Vinterkriget kostade 24 000 finländare livet. Bland dem fanns det också tidigare elever vid Tammerfors finska Klassiska lyceum som deltog i försvaret av vårt fosterland, därom vittnar en minnestavla på skolans vägg. I guldskrift kan man läsa namnet på 28 män. De deltog i vinterkrigets under. Tack vare dem och alla de andra bevarades Finlands självständighet.

När kriget tog slut inkvarterades evakuerade karelare i skolan. På grund av vinterkriget avslutades skolarbetet för läsåret 1939–1940 först mellan första augusti och den 20 september 1940. Studentskrivningarna uteblev helt det året, men studentexamensnämnden godkände trots det skolans samtliga 17 abiturienter, som därmed blev studenter. Den rådande situationen sköt också fram starten på följande läsår till oktober.

Vinterkrigets stämning uttrycktes även i form av poesi. Vinterkrigets stora skald, den tidigare eleven i Klassiska lyceet Yrjö Jylhä, har uttryckt en hel generations krigsupplevelse i Finland. Dikterna i samlingen Kiirastuli utgör på finska ett ypperligt stödmaterial för lektionerna i historia när man talar om vinterkriget. Det går också att kombinera dikterna med undervisningen i religion. Dikten ”Pyhä yö” är som ett julevangelium vid fronten. Föreningen Tampereen Klassikot ry har låtit måla ett porträtt av Yrjö Jylhä och donerat det till skolan.       

  
Döda för friheten 1939-1940 Yrjö Jylhä, målad av E. Kulovesi  
                                                          

Text: Pasi Takala