Det virtuella museet som lärmiljö

Den elektroniska dimensionen har blivit en bestående del av museiundervisningen. Ett verkligt museum betjänar sina besökare lokalt och under givna öppettider medan ett virtuellt museum betjänar hela världen och har öppet under dygnets alla timmar. Med hjälp av webbutställningar kan man frigöra sig från vissa begränsningar i fråga om praktiska arrangemang och t.ex. erbjuda elever i norra Finland möjligheter att ta del av museiutbudet i landets södra delar.

Museernas webbtjänster är en brokig flora. Lärarna erbjuds blanketter med arbetsuppgifter, detaljerad information om utställningar eller uppgifter om museiundervisningens principer. På nätet hittar man t.ex. spel och arbetsuppgifter av frågesportstyp eller så kan man med hjälp av datormusen klicka sig fram genom en arkeologisk utgrävning. En virtuell utställning kan antingen utgöra ett separat inlärningskoncept eller ingå som en del i ett museibesök: den kan antingen fungera som underlag för ett besök eller som ett hjälpmedel under slutskedet.

Det finns en lång tradition av samarbete mellan skolor och museer, men i framtiden kommer skolorna att vara beroende av allt flera olika inlärningsmiljöer och fördjupad kunskap om kulturella temaområden. Det kräver i sin tur att man utvecklar undervisningsmetoderna, och här kan museerna bidra med ett mångsidigt utbud. I skolornas kulturarvsprojekt på webben,  Den finska eken och från och med år 2001 fortsättningen Suomen Tammi Plus), har tyngdpunkten legat på samarbetet mellan skolor och museer. På sex år genomfördes drygt 200 projekt. Det nya samarbetsprojektet kallas Skapa nu (Lähde).

Tillägginformation och exempel på museers webbsidor

Museo oppimisympäristönä är ett heltäckande verk om museer och inlärning. (Finlands museiförbund och projektet Suomen Tammi Plus. Finlands museiförbund publikationer 54. 2004.) Verket ger praktiska råd om och synpunkter på god museibesöksplanering.

Museer i Finland.net
Museernas undervisningsutbud och tjänster presenteras på en portal som Finlands museiförbund upprätthåller. Man kan klicka sig fram genom länken om museipedagogik och titta på olika museers undervisningspaket och tjänster. För barn och unga finns på finska egna webbsidor under länken Must, som erbjuder bland annat olika spel på nätet.

Kierikkicentret, Yli-Ii
På Kierikkicentret, som behandlar Finlands förhistoria, kan eleverna med hjälp av olika verksamhetsmodeller (learning by doing) lära sig mera om livet under stenåldern: slipa sten, slå rep på gammalt vis, tillverka keramik och pröva på att använda en pilbåge. Det som annars kan verka abstrakt och avlägset konkretiseras här på ett enkelt och tydligt sätt för skoleleverna.

Härkänummi vikingaby, Eura (finskspråkig länk)
Vikingatiden levandegörs genom att man får bo i en ”riktig” by. I besöket ingår bland annat att besökarna klär sig tidsenligt och att de får prova på tidstypiska matvanor och arbetsmetoder.

Åbo slott och Aboa Vetus, Åbo
Om man ska göra medeltiden levande är Åbo väl värt ett besök. Kärnan i museet Aboa Vetus är ett medeltida stadskvarter som ger en konkret bild av stadslivet under medeltiden. Museet bjuder bland annat på ”vuxenförbjudna” äventyrsrundvandringar för barn i sagoåldern. Åbo slott bjuder på allt från upplevelseinriktade riddarrundvandringar till en analytisk behandling av medeltiden och den nya tidens första århundraden samt byggnads- och stilhistoria.

Museerna i Tammerfors  (finskspråkig länk)
Museerna i Tammerfors står för mångsidiga möjligheter att bekanta sig med den finländska industrialiseringens och urbaniseringens historia.(länkarna nedan endast på finska)

G. A. Serlachius-museet, Vita huset, Mänttä
I G. A. Serlachius-museet kan man få möta talande träfigurer, tillverka papper på egen hand och besöka den närliggande pappersfabriken där papperstillverkning sker maskinellt. Berättelserna om fabrikssamhället och livet där flätas samman med den industriella utvecklingens historia från 1800-talets Finland till våra dagar. Med stöd av animationer och miniatyrmodeller väcker utställningen gångna tider till liv. Här ingår också metoder som vi känner till från bildkonstens och teaterns värld. På samma sätt som i vetenskapscentren får man både röra vid föremål och prova olika tekniker.

Satakunnan Museo, Byggnadskulturhuset Toivo och Korsmans hus, Björneborg
Byggnadskulturhuset Toivo är ett renoveringscentrum där man rent praktiskt och i workshops får en möjlighet att sätta sig in i byggnadskonstens historia.

Norra Österbottens museum, Uleåborg
På det kulturhistoriska landskapsmuseets webbsidor hittar man uppgifter om olika företeelser i finländsk historia under 1930-, 1940- och 1950-talen.