Idématerial för samhällslära

Avsikten med idématerialet för samhällslära är att vara till hjälp när man gör upp en läroplan, planerar undervisningen och genomför den.

Den största reformen i fråga om grunderna för läroplanen i samhällslära kan man väl anse vara betoningen på de färdigheter som är kännetecknande för vetenskap i den grundläggande utbildningen i både de lägre och de högre klasserna. Inom samhällslära fäster man speciellt uppmärksamhet vid ekonomins ställning.

Text: Marko van den Berg, Kauko Kyynäräinen, Jukka Rantala, Päivi Nieppola, Najat Ouakrim-Soivio, Pasi Takala och Niina Väntänen | Utbildningsstyrelsens experter: Kristina Kaihari-Salminen och Jorma Kauppinen