Problemen med läroplanen i samhällslära

Arbetet med läroplanen för samhällslära lär orsaka huvudbry för skolorna eftersom majoriteten av lärarna har studerat historia som huvudämne och samhällsvetenskaper som biämne. Många lärare har endast grundstudier i nationalekonomi, statslära eller sociologi bakom sig. Därför drar de sig för att ta itu med läroplanen i samhällslära mera än den i historia. Det är många som önskar en klar och tydlig strukturering i läroplansgrunderna.

Texten i läroplansgrunderna i fråga om samhällslära ändrades många gånger. Vi kan förenklat säga att ett tolerant dispositionsalternativ stod mot ett normativt. Vi befarade att innehållsbeskrivningar gjorda på ett alltför allmänt plan kunde leda till samma slutresultat som i den föregående läroplansreformen då frånvaron av styrning i grunderna ledde till stora skillnader skolorna emellan. Å andra sidan tänkte vi också på de lärare som önskar att grunderna skall ge klara och tydliga ramar för deras eget läroplansarbete. Vi försökte trots allt undvika en alltför detaljerad ”inköpslista” eftersom vi var rädda att den skulle leda till en okritisk behandling av samhällsläran.