Mål för lärmiljöer och arbetssätt i huslig ekonomi

Med lärmiljöer avses i vid bemärkelse de utrymmen, platser, grupper och verksamhetssätt som stöder den enskilda elevens och hela arbetsgemenskapens utveckling och främjar förmågan att hantera vardagen och kommunikationen. En god lärmiljö är en pedagogiskt mångsidig och flexibel helhet och utgör en kontinuerlig helhet för olika mål- och innehållsområden i huslig ekonomi under olika årdersstadier.

Kotitalouden opetustilat ja työrturvallisuus (på finska; Utbildningsstyrelsens publikation)

Latokartanon koulu
Foto: Markku Lang